Ortec Finance "heeft onlangs een reeks webinars georganiseerd “Nederlandse pensioenfondsen in transitie” waarbij verschillende Wtp-gerelateerde onderwerpen aan bod komen.

Via de onderstaande links kan men de opnames en presentaties van de verschillende sessies downloaden.

 

Maandag 4 december van 15.00 – 16.00 uur 

 

Deel #1: Van Risicopreferentieonderzoek naar Beleid

Spreker: Sacha van Hoogdalem

 

In de transitie naar het nieuwe stelsel dat uiterlijk 1 januari 2028 moet zijn afgerond staan sociale partners en pensioenfondsen voor vele uitdagingen. Een vraagstuk waar momenteel veel pensioenfondsen mee worstelen is hoe de uitkomsten van een risicopreferentieonderzoek (RPO) gebruikt kunnen worden in de bepaling van de wettelijke risicohouding en het beleid in het nieuwe stelsel. In deze eerste webinar in een reeks rondom de pensioentransitie wordt het proces van 4 stappen dat het Besluit toekomst pensioenen beschrijft onder de loep genomen.

 

Beluister hier de replay  Download presentatie

 

 

Maandag 18 december van 15.00 – 15.45 uur 

 

Deel #2: Risicomanagement in Wtp transitie

Spreker: Simon Heerings

Risicomanagement is onmisbaar voor een succesvol verandertraject, zo ook bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk 1 januari 2028 moet zijn afgerond. In een tweede webinar in een serie rondom de pensioentransitie worden de hoofdlijnen van risicomanagement in het kader van de transitie belicht vanuit het perspectief van het pensioenfonds, met focus op het risicomanagement in de implementatiefase.

Beluister hier de replay  Download presentatie

 

 

Maandag 15 januari van 15.00 – 16.00 uur 

 

Deel #3: Evenwichtigheid

Spreker: Mark Irwin

Evenwichtigheid komt op veel plaatsen terug in de Wet toekomst pensioenen. In deze sessie gaan we in op de evenwichtigheid van verschillende invullingen van een solidariteitsreserve of risicodelingsreserve. Specifiek als daarbij gebruikgemaakt wordt van de Ortec-methode om dalingen van het pensioen te voorkomen. Gaan jongeren straks structureel betalen voor ouderen?

Beluister hier de replay  Download presentatie

 

Maandag 22 januari van 15.00 – 16.00 uur 

 

Deel #4: Compensatie

Spreker: Chantal de Groot

Er zijn verschillende methoden om de benodigde compensatie vast te stellen. Dezen worden allen besproken, alsook de impact van een gekozen methode op de compensatielast. Daarnaast gaan we in op gevoeligheden van de compensatielast ten aanzien van de economische en financiële situatie.

Beluister hier de replay  Download presentatie

 

Maandag 29 januari van 15.00 – 16.00 uur 

 

Deel #5: Keuzebegeleiding

Spreker: Arnoud Brons

In lijn met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) heeft de AFM de leidraad ‘keuzebegeleiding’ uitgebracht, die zegt dat pensioenfondsen en pensioenuitvoerders hun deelnemers zodanig moeten begeleiden dat zij een goede keuze kunnen maken voor hun pensioen. Deze leidraad kent behoorlijk wat grijze gebieden waardoor fondsen en uitvoerders vrij zijn in de invulling die zij geven aan die keuzebegeleiding. Hoe zorg je ervoor dat pensioendeelnemers wél bewust keuzes maken voor hun pensioen zodat ze dan het geld hebben dat ze willen?

Beluister hier de replay  Download presentatie

 

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm