1 december spraken Bas Werker van University Tilburg en Netspar en Martin Bakker van Ortec Finance over Koopkrachtbescherming in het nieuwe stelsel. Webinar gemist? Kijk de recording terug en/of download de presentatie (zie ook hier Martin's nieuwe paper over extra onderzoek naar koopkrachtbescherming).

Bas Werker, hoogleraar Econometrics and Finance aan de Tilburg University, verbonden aan Netspar en een belangrijke adviseur als het gaat om het nieuwe pensioenstelsel in Nederland, sprak onder meer over:

  • Hoe de discussie over inflatierisicodeling verlopen is
  • Wat de opties hiervoor zijn
  • Wat er uiteindelijk van in de wet gekomen is

Martin Bakker, Senior Consultant bij Ortec Finance, adviseert al 15 jaar Nederlandse pensioenfondsen op het gebied van ALM, houdt zich bezig met het nieuwe pensioencontract en specifiek naar de vul- en verdeelregels van de solidariteitsreserve, sprak onder meer over:

  • Hoe kan in het nieuwe stelsel het beleid vormgegeven worden als men streeft naar (gedeeltelijke) koopkrachtbescherming?
  • Wat kost (gedeeltelijke) koopkrachtbescherming in het nieuwe stelsel?
  • In hoeverre is het nieuwe stelsel bestand tegen de huidige economische omstandigheden als koopkrachtbehoud wordt nagestreefd?

Gemist?

Via de buttons hieronder kijk je recording of download je de gebruikte presentaties.

Download de presentatie  Bekijk hier de opname

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het webinar vragen over koopkrachtbescherming in het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan contact op met Martin Bakker of Mark Irwin.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm