Cover clientstory PGGM - nlWerknemers in Zorg en Welzijn hebben zwaar werk. 18% van alle werknemers boven de 60 jaar is arbeidsongeschikt. Dit probleem is niet zomaar opgelost. Klantonderzoek leert dat een beter inzicht of stoppen met werken of minder werken kan helpt. Er zijn echter veel drempels voor een goed totaaloverzicht. Het is ingewikkeld, tijdrovend en duur om uit te zoeken hoe je er financieel voor staat. PGGM heeft een tool ontwikkeld waardoor deelnemers online, binnen 5 minuten en veilig een totaaloverzicht krijgen. PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk en heeft als missie een waardevolle toekomst voor iedereen te bieden. Want een goed pensioen is meer dan geld alleen.

PGGM beheert ruim 218 miljard euro aan pensioenvermogen voor ruim 3 miljoen deelnemers. PGGM doet de uitvoering voor PFZW (het pensioenfonds voor Zorg en Welzijn). Zij zijn de opdrachtgever van de Toekomst Verkenner.

Uitdaging

We zien een toename van de levensverwachting wat maakt dat mensen steeds langer door moeten werken, maar als we bijvoorbeeld naar de verpleegsters kijken die een zwaar beroep uitoefenen is het maar de vraag of zij dat volhouden. We zien dat het aantal arbeidsongeschikten stijgt. Dit heeft grote impact op het leven van deze mensen. Klantonderzoek leert dat een beter inzicht over stoppen met werken of minder werken kan helpen. Kunnen we een klantreis ontwikkelen die laagdrempelig is voor deze doelgroep waarmee ze tijdig geïnformeerd zijn over hun volledige financiële situatie en het handelingsperspectief dat ze hebben om minder te werken of eerder stoppen met werken om ze te helpen om op een vitale manier met pensioen te gaan.

Toename van de levensverwachtingen en hoge kosten van arbeidsuitval bij zware beroepen vraagt om een oplossing die mensen begeleid om vitaal met pensioen te kunnen gaan.

Oplossing geleverd door Ortec Finance

Daar waar financiële planning voor deze doelgroep onbereikbaar is geweest hebben PGGM en PFZW een klantreis laten ontwikkelen die deelnemers in staat stelt om met 1 simpele login alle financiële informatie op te halen die bij de overheid bekend is en op basis daarvan te komen tot een eenvoudig te begrijpen dashboard. Het dashboard geeft deelnemers inzicht of het inkomen voor later genoeg is voor de gewenste uitgaven en die de deelnemer in staat stelt te spelen met de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken en/of minder te werken.

Ortec Finance levert hiervoor de rekenengine OPAL die alle pensioenaanspraken (staatspensioen, 2e en 3e pijler), salarissen en bezittingen (woning, sparen en beleggen) bij elkaar brengt en inzicht geeft in het netto besteedbaar inkomen van de deelnemer of het huishouden. Hiervoor worden real-time berekeningen uitgevoerd (met hoge performance) om de deelnemer te kunnen laten spelen met verschillende mogelijkheden. Op deze manier worden deelnemers bij de hand genomen om heel laagdrempelig de juiste inzichten te krijgen. Vanuit de deelnemerspanels die uitgevoerd zijn wordt dit ook enorm hoog gewaardeerd.

Download hier de volledige client story

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm