Nu sociale partners op verschillende plaatsen een stap verder zijn in de keuze voor een type pensioencontract en de transitieplannen langzaam opgeleverd worden, zullen pensioenfondsen en pensioenuitvoerders zich meer buigen over allerlei implementatievraagstukken.

Een belangrijke vraag hierin is hoe in het nieuwe contract het beleggingsbeleid moet worden vormgegeven. Onderdeel hiervan is ook de vraag hoe de inrichting van het beschermingsrendement binnen een solidaire premieregeling (SPR) moet worden vormgegeven. Binnen de wetgeving wordt met betrekking tot het beschermingsrendement gesproken over twee varianten: de directe methode en de indirecte methode.

Bij de directe methode wordt beschermingsrendement toebedeeld uit een apart aangehouden beschermingsportefeuille, ook wel de feitelijke bescherming genoemd. Bij de indirecte methode is er geen sprake van een expliciet afgescheiden beschermingsportefeuille, maar worden beschermingsrendementen afgeleid van de door de DNB gepubliceerde nominale rentetermijnstructuur. Ook wel de fictieve methode genoemd.

In deze notitie wordt de variant uitgewerkt waarin sprake is van één afgescheiden beschermingsportefeuille, zonder dat dit direct tot een unit administratie leidt. Of misschien wel: “best of both worlds.” Dit is een uitwerking van een variant die in de markt ook wel de “Philips-methode” wordt genoemd.

Toedeling van beschermingsrendement wordt dan een combinatie van het fictieve beschermingsrendement op basis van de DNB nominale rente termijnstructuur plus een toedeling van het resterende mismatchrendement vanuit de afgescheiden beschermingsmethoden.

Het uitgangspunt van de in deze notitie beschreven methode is dat het mismatch risico dat ontstaat bij het afdekken van renterisico terecht komt bij de deelnemers die dit “mismatch risico” veroorzaken, zonder dat hiervoor een aparte unit administratie gevoerd moet worden. Ook voor fondsen die als doelstelling hebben om ingegaan pensioen in enige mate te beschermen voor inflatie, en hierin gebruik willen maken van inflatie-hedgende producten, is het gebruiken van een feitelijke beschermingsportefeuille hét instrument om het behaalde rendement uit de inflatie afdekking meer gericht te laten landen bij de gewenste doelgroep. Dit is namelijk niet mogelijk via het fictieve beschermingsrendement, omdat dat afgeleid wordt van de nominale rentecurve.


Download het complete artikel

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm