Verzekeringsproducten worden vaak gekenmerkt door ingesloten opties en garanties die contractueel beloofd zijn aan de verzekeringnemer. De waarde van deze opties en garanties is sterk afhankelijk van de heersende economische omstandigheden.

Voorbeelden zijn de rentevoet in het geval van winstdelingsopties, of het rendement op investeringen in het geval van Unit-Linked producten met een rendementsgarantie. De waarde van de ingesloten opties en garanties is een integraal onderdeel van de marktwaarde van verzekeringsverplichtingen. Een correcte en consistente waardering is daarom essentieel. Niet alleen vanuit het perspectief van goed risicobeheer, maar ook voor interne en toezichthoudende rapportage. Terwijl het bepalen van de huidige waarde van ingesloten opties en garanties meestal geen probleem is, is het verkrijgen van hun toekomstige marktwaarde zoals die benodigd is in toekomstgerichte applicaties zoals ORSA en ALM veel ingewikkelder. Het belangrijkste probleem is dat men de optiewaarde voor elk jaar in elk scenario moet bepalen, wat resulteert in zeer lange calculatietijden. Ortec Finance biedt een oplossing voor dit probleem via ons Optie Interpolatie Model (IOM).

Download je exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm