Sovereign Wealth Fondsen focussen zich op de lange termijn, met als doel beter te presteren dan de inflatie en de nationale activa te beschermen. Ortec Finance ondersteunt u bij het bereiken van deze doelstellingen op het gebied van (dynamische) assetallocatie en performance measurement en attribution. Wij bieden software en oplossingen om u te ondersteunen bij het opstellen van een assetallocatiestrategie in lijn met de strategische doelstellingen en risicobereidheid. Hierbij wordt duidelijk welke beslissing de meeste waarde toevoegt. Ook wordt de beleidsstructuur ondersteund.

Financiële dislocaties en economische ontwikkelingen dwingen Sovereign Wealth Fondsen om een effectieve (dynamische) assetallocatie te definiëren. In de voortdurende zoektocht naar rendement op een risico gestuurde manier, bent u genoodzaakt om te investeren, waarbij u alle potentiële risico’s in acht neemt. U bent misschien geneigd om zich te concentreren op het microniveau, terwijl beslissingen op macroniveau meestal een grotere invloed hebben op risico en rendement. Bovendien eisen belanghebbenden steeds meer inzicht en transparantie met betrekking tot de prestaties van uw Sovereign Wealth Fonds.

Een belangrijk aspect van de prestatieanalyse is het bepalen van de bijdrage van beleggingscategorieën, sectoren of zelfs individuele effecten, aan het risico en rendement van portefeuilles. Nauwkeurige performance measurement en attribution laat zien welke segmenten op een risk-adjusted basis consistent waarde toevoegen en welke niet. Daarnaast helpt het bij het identificeren van de sterke en zwakke punten van het investeringsproces.

Contact

Martijn Vos
Martijn Vos
COO
+31 10 700 56 19

Enkele van onze klanten

Grondig, doeltreffend en onafhankelijk

Ortec Finance combineert hoogstaande technologieën, de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en praktische ervaring om u met uw uitdagingen te helpen. Onze langdurige samenwerking met de academische gemeenschap zorgt ervoor dat onze methodologie gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast investeren wij intensief in het identificeren van de behoeften van onze klanten. Op deze manier zorgen wij voor een vloeiende en praktische toepassing van onze geavanceerde software voor beslissingsondersteuning.

Onze onafhankelijkheid garandeert het beste niveau van ondersteuning voor onze klanten. Daarom onthouden wij ons van iedere activiteit die zou kunnen leiden tot belangenverstrengeling (bijvoorbeeld de selectie van managers).

Verschillende uitdagingen, één oplossing

 • Mijn belanghebbenden eisen meer inzicht en transparantie inzake de prestaties van mijn fonds
  Een belangrijk aspect van de performance analyse is het bepalen van de bijdrage van de beleggingscategorieën, sectoren of zelfs individuele effecten aan het risico en het rendement van portefeuilles.
 • Financiële dislocaties en economische ontwikkelingen dwingen Sovereign Wealth Fondsen een effectieve (dynamische) investeringsstrategie te bepalen
  Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance volledige en consequente investeringssimulatie software (GLASS) voor het modelleren van de beleggingscategorieën en beleggingsstrategieën, gebaseerd op stochastische economische scenario's, om een efficiënte investeringsstrategie te bepalen.
 • Belanghebbenden eisen steeds meer inzicht en transparantie inzake de prestaties van Sovereign Wealth Fondsen
  Nauwkeurige performance meting en attributie kunnen laten zien welke segmenten op risico-gecorrigeerde basis consistent waarde toevoegen en welke niet, en helpen bij het identificeren van de sterktes en zwaktes van het beleggingsproces.
 • We hebben een duidelijk kader nodig dat een actueel overzicht geeft van de financiële risico's vanuit het perspectief van een holistische balans, met inbegrip van periodieke begeleiding over hoe en wanneer deze risico's te managen
  Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance de Risk Navigator service, een strategisch risicomanagement service voor Sovereign Wealth Fondsen. De Risk Navigator biedt institutionele beleggers een duidelijk kader met een actueel overzicht van de financiële risico's vanuit het perspectief van een holistische balans. Inbegrepen is periodieke begeleiding over hoe en wanneer deze risico's te managen.

Gerelateerde insights