Staatsinvesteringsfondsen zijn sterk gericht op de lange termijn, en proberen beter te presteren dan de lange-termijn inflatie en de nationale middelen veilig te stellen. Ortec Finance ondersteunt u bij het bereiken van deze doelstellingen op het gebied van (dynamische) assetallocatie en performance meting en attributie. Wij bieden zowel software als service oplossingen om te helpen bij het ontwerp van een assetallocatie strategie in lijn met de strategische doelstellingen,  risicobereidheid, de beleidsstructuur ondersteunt en inzicht geeft in welk besluit de meeste waarde toevoegt.

Financiële dislocaties en economische ontwikkelingen dwingen staatsinvesteringsfondsen om een effectieve (dynamische) assetallocatie te definiëren. In de voortdurende zoektocht naar rendement op een risico-gecontroleerde manier, bent u genoodzaakt om te investeren met volledig begrip van de potentiële risico's. U bent misschien geneigd om u te concentreren op het microniveau, terwijl beslissingen op macro-niveau meestal een grotere invloed hebben op risico en rendement. Bovendien eisen belanghebbenden steeds meer inzicht en transparantie met betrekking tot de prestaties van uw fonds. Een belangrijk aspect van de analyse van de prestaties is het bepalen van de bijdrage van beleggingscategorieën, sectoren of zelfs individuele effecten, aan het risico en rendement van portefeuilles. Nauwkeurige performance meting en attributie kan laten zien welke segmenten op een risico-gecorrigeerde basis consistent waarde toevoegen en welke niet, en helpen bij het identificeren van de sterke en zwakke punten van het investeringsproces.

Enkele van onze klanten

Grondig, doeltreffend en onafhankelijk

Ortec Finance combineert state-of-the-art technologieën, de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en praktische ervaring om u met deze uitdagingen te helpen. Onze langdurige samenwerking met de academische gemeenschap zorgt ervoor dat onze methodologie gestoeld is op wetenschappelijk onderzoek. We investeren ook veel om de behoeften van onze klanten te begrijpen, om zo te zorgen voor een soepele en praktische toepassing van onze geavanceerde software voor beslissingsondersteuning. Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, die garandeert dat we onze klanten het beste niveau van ondersteuning kunnen bieden. Vandaar dat we ons onthouden van elke activiteit die kan leiden tot belangenverstrengeling (bijvoorbeeld de selectie van managers).

Verschillende uitdagingen, één oplossing

 • Mijn belanghebbenden eisen meer inzicht en transparantie inzake de prestaties van mijn fonds
  Een belangrijk aspect van de performance analyse is het bepalen van de bijdrage van de beleggingscategorieën, sectoren of zelfs individuele effecten aan het risico en het rendement van portefeuilles.
 • Financiële dislocaties en economische ontwikkelingen dwingen Sovereign Wealth Funds een effectieve (dynamische) investeringsstrategie te bepalen
  Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance volledige en consequente investeringssimulatie software (GLASS) voor het modelleren van de beleggingscategorieën en beleggingsstrategieën, gebaseerd op stochastische economische scenario's, om een efficiënte investeringsstrategie te bepalen.
 • Bovendien eisen belanghebbenden steeds meer inzicht en transparantie inzake de prestaties van Sovereign Wealth Funds
  Nauwkeurige performance meting en attributie kunnen laten zien welke segmenten op risico-gecorrigeerde basis consistent waarde toevoegen en welke niet, en helpen bij het identificeren van de sterktes en zwaktes van het beleggingsproces.
 • We hebben een duidelijk kader nodig dat een actueel overzicht geeft van de financiële risico's vanuit het perspectief van een holistische balans, met inbegrip van periodieke begeleiding over hoe en wanneer deze risico's te managen
  Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance de Risk Navigator service, een strategisch risicomanagement service voor sovereign wealth funds. De Risk Navigator biedt institutionele beleggers een duidelijk kader met een actueel overzicht van de financiële risico's vanuit het perspectief van een holistische balans. Inbegrepen is periodieke begeleiding over hoe en wanneer deze risico's te managen.

Gerelateerde insights