Met trots delen we mee dat onze nieuwste softwaremodule in productie is genomen. Het WALS Dashboard!

Wat is het WALS Dashboard?

Het WALS Dashboard biedt een grafisch overzicht van de belangrijkste informatie op het gebied van financiële sturing en is eenvoudig benaderbaar om de verspreiding van financiële sturingsinformatie binnen de organisatie te stimuleren. In het WALS Dashboard is het daarnaast mogelijk om de belangrijkste informatie te vergelijken met het gemiddelde in de sector. Dus geen achterlopende benchmark maar juist een weerspiegeling van de laatste stand van zaken!

WALS Dashboard

Wat is WALS?

WALS ondersteunt de financiële planning. In dit simulatiemodel voor woningcorporaties komen de assets en liabilities samen en worden corporatiebrede financiële kengetallen als solvabiliteit, ICR, Loan-to-Value en Dekkingsratio, geprognosticeerd. Bovendien kun je met WALS gemakkelijk en snel verschillende beleidsvarianten met elkaar vergelijken. Het WALS Dashboard haalt deze resultaten automatisch vanuit WALS op en vertaalt deze naar eenvoudig te begrijpen en interpreteren grafieken. Bovendien is het WALS Dashboard eenvoudig via een website toegankelijk en kunnen alle gebruikers binnen de organisatie toegang krijgen.

Wat is het verschil tussen WALS Dashboard Basis en Pro?

Als onderdeel van WALS krijgt jouw corporatie standaard de beschikking over WALS Dashboard Basis. Aanvullend hierop bestaat de mogelijkheid om via WALS Dashboard Pro meer mogelijkheden binnen het dashboard beschikbaar te krijgen.

De belangrijkste kenmerken van WALS Dashboard Basis:

  • Grafische presentatie van de belangrijkste financiële resultaten die relevant zijn voor de financiële planning;
  • Eenvoudige analysemogelijkheid om de begroting te vergelijken met één beleidsvariant en verschillen inzichtelijk te maken;
  • Mogelijkheid om de belangrijkste resultaten (zoals de financiële kengetallen) aan de sector te toetsen.

De belangrijkste kenmerken van WALS Dashboard Pro:

  • Meer en uitgebreidere resultaten die relevant zijn voor de financiële sturing (onder andere bedragen per gewogen VHE);
  • Inzoomen tot het niveau van vastgoedtypering;
  • Vergelijken met meerdere beleidsvarianten;
  • Mogelijkheid om meer resultaten (onder andere bedragen per gewogen VHE) te vergelijken met sectorgemiddelden.

Maakt jouw corporatie gebruik van WALS? Lees hier over de planning van de uitrol.

Wanneer jouw corporatie al gebruik maakt van WALS, krijg je kosteloos toegang tot WALS Dashboard Basis. Onze consultants nemen hierover in de komende weken contact op met de financiële afdeling/de WALS-gebruikers. Sinds 22 november 2021 hebben de corporaties die lid zijn van het WALS klantenpanel als eerste hun persoonlijke inlog ontvangen en daarmee toegang gekregen tot hun WALS Dashboard. Tot het einde van het jaar zijn wij nog bezig met de uitrol naar de laatste corporaties te verzorgen. Je kunt dus verwachten dat we voor het einde van het jaar contact opnemen. Werk je op een andere afdeling bij een corporatie en wil jij ook toegang tot het WALS Dashboard? Laat het alvast aan jouw collega’s op de financiële afdeling weten.

Wil je meer informatie over het WALS Dashboard?

Bekijk dan de speciale online productpagina van het WALS Dashboard! Hier kun je onder andere een video bekijken met een uitleg en vind je een flyer met meer informatie over het WALS Dashboard.

Direct contact of prijsindicatie WALS Dashboard Pro opvragen?

Heb je al concrete vragen of wil je direct een prijsindicatie voor WALS Dashboard Pro? Neem dan contact op met Bram Leermakers via onderstaande contactgegevens.

Lees hier de eerder blogs van Bram Leermakers over de totstandkoming van het WALS Dashboard:

X