De meerjarenbegroting is voor woningcorporaties een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de financiële continuïteit op korte en lange termijn. Daarnaast is de meerjarenbegroting de basis voor gesprekken met interne en externe stakeholders en is deze belangrijk in de beoordeling van de woningcorporatie door de toezichthouder.

Een overzichtelijke en eenvoudige presentatie van de belangrijkste financiële resultaten is daarom van groot belang. Met het WALS Dashboard stelt Ortec Finance je in staat de belangrijkste financiële resultaten uit WALS grafisch te presenteren. Ook stellen we je in staat om gemakkelijk en snel verschillende beleidsvarianten met elkaar te vergelijken en bieden we je zelfs de mogelijkheid om jouw resultaten met sector te vergelijken.


Als onderdeel van WALS krijg je standaard de beschikking over het WALS Dashboard Basis. Aanvullend hierop bestaat ook de mogelijkheid om via het WALS Dashboard Pro meer mogelijkheden te krijgen.

Belangrijkste kenmerken WALS Dashboard Basis:

  • Grafische presentatie van de belangrijkste financiële resultaten relevant voor de financiële planning.
  • Eenvoudige analysemogelijkheid om de begroting te vergelijken met één beleidsvariant en verschillen inzichtelijk te maken.
  • Mogelijkheid om de belangrijkste resultaten (zoals de financiële kengetallen) aan de sector te toetsen.

Vraag hier je persoonlijke Basis inloggegevens op

Belangrijkste kenmerken WALS Dashboard Pro:

  • Meer en uitgebreidere resultaten die relevant zijn voor de financiële sturing (onder andere bedragen per gewogen VHE).
  • Inzoomen tot het niveau van de vastgoedtypering.
  • Vergelijken met meerdere beleidsvarianten.
  • Mogelijkheid om meer resultaten (onder andere bedragen per gewogen VHE) te vergelijken met de sector.

Vraag hier een trial of prijsindicatie aan

Meer informatie over het WALS Dashboard?

Wil je meer weten over onze plannen, heb je inhoudelijke vragen of ben je gewoon geïnteresseerd? Houd onze officiële kanalen in de gaten of stuur Coen Ravesloot een bericht via onderstaande contactgegevens.

Lees hier 5 tips voor het gebruik van het WALS Dashboard.

Lees hier de blogs over het project rondom de ontwikkeling van het WALS Dashboard:

Bekijk hier drie korte video's over het WALS Dashboard:

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm