De Nationale Prestatieafspraken hebben grote impact op de meerjarenbegrotingen van woningcorporaties. Wat betekent dit voor de financiële resultaten van jouw corporatie?

Een overzichtelijke en eenvoudige presentatie van de belangrijkste financiële resultaten is daarom van groot belang. Niet alleen voor de WALS gebruiker, maar ook voor de interne gesprekken die gevoerd worden over de resultaten van de opgestelde meerjarenbegroting.

Gebruik daarvoor het WALS Dashboard.

Het WALS Dashboard presenteert de belangrijkste financiële resultaten uit WALS grafisch. Je vergelijkt gemakkelijk en snel verschillende beleidsvarianten met elkaar. Daarnaast biedt het WALS Dashboard de mogelijkheid om de belangrijkste informatie te vergelijken met het gemiddelde in de sector. Geen achterlopende benchmark maar juist een weerspiegeling van de laatste stand van zaken!

Maar hoe maak je hier optimaal gebruik van? Daarvoor geven we je de volgende 5 tips.

 1. Geef collega's toegang tot het WALS Dashboard
 2. Toon de financiële resultaten in het WALS Dashboard
 3. Vergelijk de financiële resultaten om de impact van de Nationale Prestatieafspraken te analyseren
 4. Zoom in op verschillende classificaties en periodes
 5. Vraag tijdelijk een WALS Dashboard Pro account aan om andere mogelijkheden te ontdekken

 

1: Geef collega’s toegang tot het WALS Dashboard

Als onderdeel van WALS krijgt jouw corporatie standaard de beschikking over WALS Dashboard Basis. Dit hebben wij al in orde gemaakt. Het WALS Dashboard is al klaar voor gebruik en kun je openen via de startpagina met al onze producten. Je kan het WALS Dashboard ook direct in WALS openen! Zie afbeelding hieronder, hoe je dat doet.

 

5 tips: zo gebruik je het WALS Dashboard tijdens de begrotingsronde 1

 

Iedereen binnen jouw corporatie kan toegang krijgen tot het WALS Dashboard!

Het doel van het WALS Dashboard is onder andere om de financiële sturingsinformatie breed binnen de organisatie te delen. Er is daarom géén limiet op het aantal gebruikers. Dit kunnen dus meer personen zijn dan alleen de direct bij WALS betrokken collega’s. Je kunt eenvoudig extra accounts aanvragen en/of laten deactiveren via onze Servicedesk WALS

 

2: Toon de financiële resultaten in het WALS Dashboard

De WALS-gebruiker kan in WALS aangeven welke varianten in het dashboard worden getoond. Dit doet de WALS-gebruiker via de knop ‘Varianten selecteren’. We maken hierbij onderscheid tussen de dashboardvariant, welke ook wordt meegenomen in het bepalen van een sectorgemiddelde, en een vergelijkingsvariant. Daarnaast kan de WALS-gebruiker een toelichting opnemen. De resultaten worden vervolgens automatisch elke nacht in het WALS Dashboard geladen en geüpdatet. Dit betekent dat je de volgende dag de door jou geselecteerde varianten in het dashboard kunt bekijken.

 

5 tips: zo gebruik je het WALS Dashboard tijdens de begrotingsronde 2

 

Let op: zorg ervoor dat je de meest actuele WALS-set hebt gekoppeld aan de dashboardvariant. Zo zorg je ervoor dat het sectorgemiddelde met de meest actuele data wordt berekend. Daarnaast zijn de andere vergelijkingsvarianten ervoor bedoeld om jouw meerjarenbegroting te vergelijken met andere beleidsvarianten. Zie afbeelding hieronder.

 

5 tips: zo gebruik je het WALS Dashboard tijdens de begrotingsronde 2b

 

3: Vergelijk de financiële resultaten tussen verschillende varianten en het sectorgemiddeld om de impact van de Nationale Prestatieafspraken te analyseren.

De Nationale Prestatieafspraken hebben grote impact op de meerjarenbegrotingen van woningcorporaties, maar wat betekent deze impact voor jouw financiële resultaten? Om de risico’s van jouw begroting grafisch in kaart te brengen kan je verschillende varianten koppelen aan het WALS Dashboard. Hieronder zijn als voorbeeld 4 varianten weergegeven met betrekking tot de Nationale Prestatieafspraken in het WALS Dashboard. Hierdoor is het mogelijk om de effecten van deze prestatieafspraken op bijvoorbeeld de financiële kengetallen van jouw begroting te analyseren. Daarnaast is het mogelijk om de financiële kengetallen te vergelijken met het gemiddelde in de sector.

Varianten:

 1. Basisscenario
 2. Afschaffing verhuurderheffing
 3. Looninflatie – 0,5
 4. Extra investeringen

 

5 tips: zo gebruik je het WALS Dashboard tijdens de begrotingsronde 3

 

 

4: Zoom in op verschillende classificaties en periodes

Als je de varianten in het WALS Dashboard wilt analyseren, is het handig om in te kunnen zoomen op de DAEB de niet-DAEB tak. De Nationale Prestatieafspraken hebben andere effecten op de twee verschillende classificaties. Dit kan door middel van de “Classificatie” aan te passen naar de gewenste keuze. Daarnaast is het mogelijk om de financiële resultaten grafisch weer te geven voor een bepaalde periode. Deze twee functies zijn te vinden in het dashboard, zoals hieronder weergegeven.

 

5 tips: zo gebruik je het WALS Dashboard tijdens de begrotingsronde 4

 

5: Vraag tijdelijk een WALS Dashboard Pro account aan om andere mogelijkheden te ontdekken

Aanvullend op WALS Dashboard Basis bestaat de mogelijkheid om via WALS Dashboard Pro meer mogelijkheden te krijgen, zie afbeelding hieronder. De belangrijkste kenmerken van WALS Dashboard Pro zijn:

 • Meer en uitgebreidere resultaten die relevant zijn voor de financiële sturing (onder andere bedragen per gewogen VHE);
 • Inzoomen tot het niveau van vastgoedtypering;
 • Vergelijken met meerdere beleidsvarianten;
 • Mogelijkheid om meer resultaten (onder andere bedragen per gewogen VHE) te vergelijken met sectorgemiddelden.

 

5 tips: zo gebruik je het WALS Dashboard tijdens de begrotingsronde 5

 

Tijdelijke kennismaking met WALS Dashboard aanvragen?

Neem contact op met jouw Ortec Finance contactpersoon of benader intern jullie WALS-gebruiker.

Waarom?

De meerjarenbegroting is voor woningcorporaties een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de financiële continuïteit, op korte en lange termijn. Daarnaast is de meerjarenbegroting de basis voor gesprekken met interne en externe stakeholders en is deze belangrijk in de beoordeling van de woningcorporatie door de toezichthouder.

Nationale Prestatieafspraken

Op 30 juni 2022 hebben Aedes, Woonbond, VNG en het Rijk een handtekening gezet onder de Nationale Prestatieafspraken voor de volkshuisvesting. Met de vrijgekomen ruimte door de afschaffing van de verhuurderheffing zijn bindende afspraken gemaakt op het gebied van de betaalbaarheid (forse huurmatiging), de beschikbaarheid (verdubbeling woningbouw), de verduurzaming (versnelling) en de leefbaarheid (extra impuls). Deze Nationale Prestatieafspraken hebben grote impact op de meerjarenbegrotingen van woningcorporaties.

Wat is het WALS Dashboard?

Het WALS Dashboard stelt je in staat de belangrijkste financiële resultaten uit WALS grafisch te presenteren en is eenvoudig benaderbaar om de verspreiding van financiële sturingsinformatie te stimuleren binnen de organisatie. Het dashboard biedt tevens de mogelijkheid om gemakkelijk en snel verschillende beleidsvarianten met elkaar te vergelijken en de belangrijkste informatie te vergelijken met het gemiddelde in de sector.

Veelgestelde vragen en meer informatie?

Wij hebben een document opgesteld met veelgestelde vragen over het proces en het gebruik van het WALS Dashboard. Hierin worden ook vragen behandeld rondom het sectorgemiddelde. Dit document vind je in het klantenportaal.

Of bekijk de website van het WALS Dashboard voor meer informatie. Hier vind je onder andere een uitlegvideo van enkele minuten over het WALS Dashboard.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm