In het WALS Dashboard worden de belangrijkste financiële resultaten vanuit WALS grafisch weergegeven. Als projectleider van deze innovatie schreef ik (Bram Leermakers) eerder al een blog over het vernieuwende WALS Dashboard en een blog over de voortgang van het lopende project. Vandaag neem ik jullie mee in hoe het gebruik van het dashboard er uitziet, welke resultaten er worden getoond en introduceer ik het WALS Dashboard Pro.

Een overzichtelijke en eenvoudige presentatie van de belangrijkste financiële resultaten uit de meerjarenbegroting is van groot belang voor gesprekken met interne en externe stakeholders. Met het WALS Dashboard stelt Ortec Finance je in staat de belangrijkste financiële resultaten uit WALS grafisch te presenteren. Ook kan je via het WALS Dashboard gemakkelijk en snel verschillende beleidsvarianten met elkaar vergelijken en heb je zelfs de mogelijkheid om jouw resultaten met de resultaten van de sector te vergelijken. Zo heb je alles bij elkaar voor een overzichtelijke en soepele presentatie.

Hoe ziet het gebruik van het WALS Dashboard eruit?

Als onderdeel van WALS krijg je standaard de beschikking over de basisfunctionaliteit uit het WALS Dashboard (Basis). Op de SaaS-omgeving in WALS kan je als WALS-gebruiker aangeven welke beleidsvariant in het WALS Dashboard getoond moeten worden. Je kan één extra beleidsvariant aanmerken waarmee je wilt vergelijken. Daarnaast kan je hier een toelichting opnemen, welke in het dashboard zichtbaar zal zijn. Elke nacht worden de resultaten in het WALS Dashboard automatisch ververst vanuit WALS.

De WALS-gebruiker, maar ook andere collega’s, kunnen het WALS Dashboard via een reguliere webpagina bezoeken. Na het inloggen beland je op de eerste en belangrijkste pagina van het dashboard. Op deze pagina zie je direct of de geselecteerde beleidsvariant binnen de beschouwingsperiode voldoet aan externe normen en hoe hoog deze financiële ratio’s zijn op hun slechtste punt binnen die periode. Ook zie je wat de gemiddelde operationele, investerings- en financiële kasstroom per jaar is en vind je er een overzicht van de woningvoorraad en mutatie daarin. Via een eenvoudige bediening kun je vervolgens verder inzoomen op deze aspecten in eerste pagina. Daarnaast is het mogelijk om via het menu de overige verschillende onderdelen van het dashboard te bereiken. Zo navigeer je makkelijk en snel naar het onderdeel waar je interesse in hebt.

Welke resultaten vind je allemaal terug in het WALS Dashboard?

Naast de dashboardpagina waarop je binnenkomt, wordt in het WALS Dashboard ook uitgebreid inzichtelijk gemaakt hoe de financiële ratio’s ervoor staan en hoe deze zijn opgebouwd. Ook kun je uitgebreid zien hoe de kasstromen zijn opgebouwd en hoe deze zich door de tijd heen ontwikkelen. De balansposities en winst-en-verliesrekening zijn uiteraard ook te bekijken, wel in minder detail. Vervolgens is er tevens informatie inzichtelijk over de weergave en ontwikkeling van het bezit en over de waardering van het vastgoed.

We willen in het WALS Dashboard meer dan alleen jullie eigen resultaten tonen! Op basis van de dashboardvariant die alle corporaties insturen, kunnen we gemiddelden voor de sector berekenen. Geen échte benchmark, omdat een groot deel van het jaar de begroting van veel corporaties nog niet is vastgesteld, maar wel zéér nuttig als extra controle op de resultaten van jouw corporatie. Deze sectorgemiddelden worden elk weekend geactualiseerd op basis van de laatste versies van al de WALS dashboardvarianten die corporaties hebben ingeregeld. Je kunt dus de belangrijkste resultaten (zoals de financiële kengetallen) al tijdens het begrotingsproces aan de sector toetsen!

Wat is het WALS Dashboard Pro?

Aanvullend op de basisfunctionaliteit uit het WALS Dashboard Basis bestaat de mogelijkheid om via het WALS Dashboard Pro verschillende aanvullende functionaliteiten beschikbaar te krijgen. Namelijk:

Waar je vanuit de basisfunctionaliteit één dashboardvariant en maximaal één vergelijkingsvariant kunt selecteren, kun je binnen het WALS Dashboard Pro maximaal vijf beleidsvarianten tegelijkertijd vergelijken met de dashboardvariant.

Wanneer je gebruik maakt van WALS Dashboard Pro worden er meer en uitgebreidere resultaten getoond dan in de Basis versie. Zo komen er extra resultaten beschikbaar met betrekking tot de huurontwikkeling, de investeringen en de onderbouwing van de beleidswaarde.

Tevens worden veel van deze resultaten niet alleen gepresenteerd op totaalniveau maar wordt het ook mogelijk om in te zoomen op de zelfstandige, onzelfstandige en/of niet-woningen.

Daarnaast worden veel resultaten ook genormeerd naar het aantal gewogen eenheden getoond. Dit is niet alleen handig om de vergelijking tussen de verschillende beleidsvarianten makkelijker te maken, maar maakt het zelfs eenvoudig om te vergelijken met de rest van de sector.

Belangrijkste kenmerken WALS Dashboard Basis:

  • Grafische presentatie van de belangrijkste financiële resultaten relevant voor de financiële planning.
  • Eenvoudige analysemogelijkheid om de begroting te vergelijken met één beleidsvariant en de verschillen inzichtelijk te maken.
  • Mogelijkheid om de belangrijkste resultaten (zoals de financiële kengetallen) aan de sector te toetsen.

Belangrijkste kenmerken WALS Dashboard Pro:

  • Meer en uitgebreidere resultaten die relevant zijn voor de financiële sturing (onder andere bedragen per gewogen VHE).
  • Inzoomen tot het niveau van de vastgoedtypering.
  • Vergelijken met meerdere beleidsvarianten.
  • Mogelijkheid om meer resultaten (onder andere bedragen per gewogen VHE) te vergelijken met de sector.

Meer informatie over het WALS Dashboard?

In de loop van het vierde kwartaal van 2021 zullen we het WALS Dashboard beschikbaar stellen voor alle corporaties die gebruik maken van WALS SaaS. Wil je meer weten over onze plannen, heb je inhoudelijke vragen of ben je geïnteresseerd? Houd onze officiële kanalen in de gaten of stuur mij een bericht via onderstaande contactgegevens.

Gerelateerde insights

X