Woningcorporaties zoeken de financiële grenzen op. Dat blijkt uit het verbeterde sectorgemiddelde wat vanaf nu gepresenteerd wordt in het WALS Dashboard. Dit gemiddelde wordt berekend aan de hand van dPi -data, in plaats van de datasets die de woningcorporaties koppelde aan het dashboard.

In dit sectorgemiddelde is te zien hoe de sector steeds dichter tegen de financiële kengetallen aanloopt die gesteld zijn door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Daarnaast is onder andere te zien dat de onderhouds- en beheernorm van de sector in de beleidswaarde van 2022 naar 2023 aanzienlijk stijgen. Enerzijds komt dit door de indexatie van deze kosten, maar anderzijds door het stijgen van deze kostenposten.

Meer weten over deze sectordata of wil je de financiële prestaties van jouw woningcorporatie vergelijken met die van de sector? Lees dan snel verder!

Inzicht in de prestaties van jouw corporatie

De meerjarenbegroting is voor woningcorporaties een belangrijk onderdeel. Dit laat namelijk de verwachte toekomstige financiële prestaties van de woningcorporatie zien en wordt door de toezichthouders gecontroleerd om de financiële continuïteit te waarborgen. Om inzicht te krijgen in de prestaties van jouw woningcorporatie is een overzichtelijke en eenvoudige presentatie van de belangrijkste financiële resultaten dan ook van groot belang. Daarnaast is het erg interessant om jouw woningcorporatie te vergelijken met de sector. Dat hier behoefte aan is, blijkt uit dat wij vaak vragen krijgen zoals:

 • Hoe presteren onze financiële kengetallen ten opzichte van de sector?
 • Wat zijn de gemiddelde onderhouds- en beheernorm in de beleidswaarde van de sector en hoe verhouden die zich ten opzichte van onze normen?
 • Wat is de gemiddelde beleidswaarde van een woning in de sector?
 • Wat zijn onze de onderhoudsuitgave per verhuurbare eenheid (VHE) en ligt dat in lijn met dat van de sector?

Net als in voorgaande jaren stelt het WALS Dashboard je in staat de belangrijkste financiële resultaten uit WALS grafisch te presenteren en snel verschillende beleidsvarianten met elkaar te vergelijken. Daarnaast biedt het dashboard de mogelijkheid om de belangrijkste financiële resultaten te vergelijken met de sector1.

Sectorgemiddelde aan de hand van dPi

Het sectorgemiddelde in het WALS Dashboard werd voorheen berekend op basis van de datasets die corporaties koppelde aan het dashboard. Dit bracht twee ongemakken met zich mee:

 • Het sectorgemiddelde was afhankelijk van het aantal corporaties dat een dataset koppelde aan het dashboard.
 • Het sectorgemiddelde was afhankelijk van de kwaliteit van de data die de corporaties gekoppelde hadden.

Bovenstaande zorgde ervoor dat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het sectorgemiddelde niet op het niveau was dat wij graag zouden willen.

Om dit probleem op te lossen wordt vanaf eind januari 2024 het sectorgemiddelde berekend aan de hand van de in WALS ingezonden dPi setjes. Deze dPi’s worden jaarlijks gecontroleerd door de Aw, WSW en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze ingezonden setjes bevatten de definitieve begrotingen van de woningcorporatie. Dit zorgt ervoor dat er altijd een representatief en kwalitatief hoog sectorgemiddelde wordt getoond. Dit sectorgemiddelde is opgebouwd uit:

 • Circa 2,01 miljoen gewogen VHE
 • Over heel Nederland verspreid
 • Gehele jaar beschikbaar


Met het WALS Dashboard basis kan je alleen de financiële kengetallen vergelijken met die van de sector. Met het WALS Dashboard Pro kan je meer financiële resultaten vergelijken met die van de sector.

Volg deze 3 stappen voor de vergelijking met de sector

Benieuwd hoe jouw woningcorporatie presenteert ten opzichte van de sector? Volg dan de drie onderstaande stappen en vergelijk jouw financiële kengetallen met die van de sector.

 • Stap 1
 • Stap 2
 • Stap 3

Koppel jouw financiële resultaten in het WALS Dashboard

De WALS-gebruiker kan in WALS aangeven welke varianten in het dashboard worden getoond. Dit doet de WALS-gebruiker via de knop ‘Varianten selecteren’. De resultaten worden vervolgens automatisch elke nacht in het WALS Dashboard geladen en geüpdatet. Dit betekent dat je de volgende dag de door jou geselecteerde varianten in het dashboard kunt bekijken.


Varianten selecteren in WALS Dashboard


Als je gebruik maakt van het WALS Dashboard Basis dan heb je de mogelijkheid om twee varianten te koppelen aan het Dashboard. Wil je meer financiële resultaten vergelijken met die van de sector, vraag dan tijdelijk een WALS Dashboard Pro licentie aan en krijg een maand gratis WALS Dashboard Pro.


Varianten selecteren in WALS Dashboard Pro


Vraag hier tijdelijk WALS Dashboard Pro aan

Inloggen in het WALS Dashboard

Als onderdeel van WALS krijgt jouw corporatie standaard de beschikking over WALS Dashboard Basis. Dit hebben wij al in orde gemaakt. Het WALS Dashboard is al klaar voor gebruik en kun je openen via de startpagina met al onze producten. Je kan het WALS Dashboard ook direct in WALS openen! Zie afbeelding hieronder, hoe je dat doet.


Inloggen in het WALS Dashboard


Iedereen binnen jouw corporatie kan toegang krijgen tot het WALS Dashboard!

Het doel van het WALS Dashboard is onder andere om de financiële sturingsinformatie breed binnen de organisatie te delen. Er is daarom géén limiet op het aantal gebruikers. Dit kunnen dus meer personen zijn dan alleen de direct bij WALS betrokken collega’s. Je kunt eenvoudig extra accounts aanvragen en/of laten deactiveren via onze Servicedesk WALS.

Vergelijk de resultaten van jouw corporatie met die van de sector!

Zodra je een set in WALS hebt gekoppeld aan het dashboard, worden de volgende dag de financiële resultaten getoond. Vanaf dan is het ook mogelijk om de financiële kengetallen van jouw woningcorporatie te vergelijken met de sector en kan je antwoord geven op de vragen, zoals:

 • - Hoe verhoudt onze Interest Coverage ratio (ICR) zich ten opzichte van die van de sector?
 • - Ligt onze Loan to Value (LTV) onder of boven het gemiddelde van de sector?
 • - Hoe ontwikkelen onze dekkings- en onderpandratio ten opzichte van de sector?

Wil je meer resultaten vergelijken dan alleen de financieel kengetallen? Vraag dan tijdelijk een kennismaking aan met het WALS Dashboard Pro. Wanneer je gebruik maakt van WALS Dashboard Pro worden er meer en uitgebreidere resultaten getoond dan in de Basis versie. Wil je weten welke resultaten dat zijn, neem dan contact met ons op of lees dit artikel!

Veelgestelde vragen

Wij hebben een document opgesteld met veelgestelde vragen over het proces en het gebruik van het WALS Dashboard. Hierin worden ook vragen behandeld rondom het sectorgemiddelde. Dit document vind je in het klantenportaal.

Of bekijk de pagina van het WALS Dashboard voor meer informatie. Hier vind je onder andere een uitlegvideo van enkele minuten over het WALS Dashboard.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm