De online versie van de opleiding Inzicht in WALS is opgeknipt in 2 ochtenden, zodat het goed te combineren is met thuiswerken.


Duur:                     2 ochtenden (9:00 - 12:30 uur)
Investering:          850 EUR (vrij van BTW)
Data & locatie:     Nieuwe data in 2021 volgen
 

Ortec Finance organiseert een opleiding voor portefeuillemanagers en assetmanagers om meer inzicht te verkrijgen in de werking van WALS. Graag laten we je zien hoe de door jou aangeleverde informatie voor de meerjarenbegroting in WALS terechtkomt. Denk hierbij aan projecten, onderhoud en het huurbeleid. Tijdens deze dag krijg je inzicht in de werking van WALS omtrent deze onderdelen; zowel invoer als controlemogelijkheden. Zo krijg je meer begrip van de financiële effecten en ben je in staat bij te sturen binnen de programmatische en financiële kaders van de eigen organisatie.

Voor wie?

De opleiding is gericht op assetmanagers en portefeuillemanagers die beter willen begrijpen hoe hun beleidsvoorstellen verwerkt worden in de meerjarenbegroting en doorwerken in de financiële ratio’s (Solvabiliteit, ICR, Loan to Value, Dekkingsratio), de kasstromen en de vastgoedwaardering. Andere geïnteresseerden – zoals strategen, managers of controllers – zijn ook welkom. Je doet kennis op over de belangrijkste invoergegevens en hoe de uitkomsten herleid kunnen worden naar de ingediende voorstellen. Na afloop ben je in staat het begrotingsproces efficiënter te doorlopen en sta je steviger in het gesprek met collega’s van financiën.

Je gaat niet aan de slag in WALS, maar leert de globale opzet en werking van het pakket en bent na de opleiding beter in staat de uitkomsten te interpreteren. Twijfel je of deze opleiding geschikt is voor jou? Of dat je beter kunt kiezen voor een van de andere opleidingen (gebruikersopleiding, opfriscursus, controllersopleiding)? Neem dan gerust even contact op met Isabel Mandour.

Wat kun je verwachten?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Introductie en toepassing WALS. Waar wordt WALS voor gebruikt? Welke input is nodig? Hoe vindt de simulatie plaats? Welke inzichten geeft dit (bijvoorbeeld op de financiële ratio’s)?Jaarcyclus, rollen en de samenhang met eventuele andere modules (zoals TMS, AM, SBI).
 • Huurbeleid: Herken je de huurlabels en waar zie je deze terug? Hoe gaat WALS om met huurverhogingen als gevolg van renovatie, reguliere huurverhoging en huurharmonisatie?  Welke controlemogelijkheden zijn er?
 • Renovaties en onderhoud: Herken je de gedefinieerde renovatiecomplexen en de onderhoudsbedragen? Herken je de kasstromen en projectresultaten en hoe deze tot stand zijn gekomen? Welke controlemogelijkheden zijn er?
 • (Sloop-)nieuwbouw: Hoe zie je de aangewezen sloopcomplexen en gedefinieerde nieuwbouwprojecten terug? Hoe worden stichtingskosten, inbrengwaarde en grondaankopen verwerkt in de kasstromen en projectresultaten. Welke controlemogelijkheden zijn er?
 • Complexgewijze verkoop en verkoop bij mutatie: Hoe worden de verkopen toegewezen? Hoe vertaalt zich dat in de verkoopaantallen en verkoopopbrengsten? Welke controlemogelijkheden zijn er?
 • Op welke manier werken diverse beleidseffecten door in de kasstromen en markt- en beleidswaarde?
 • Hoe kunnen what-if-scenario’s en macro-economische scenario’s worden gemaakt en waar moet je op letten?

Jouw input is belangrijk

Waar loop je in de praktijk tegenaan bij het aanleveren van informatie voor de meerjarenbegroting of bij de interpretatie van de uitkomsten? Welke andere onderwerpen dienen in het programma te worden meegenomen? Jouw mening is voor ons belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw input die je, samen met eventuele aanvullende vragen, via het aanmeldformulier aan ons kunt doorgeven.

Programma

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Ochtend 1

 • Kennismaken en toelichting op het programma
 • Algemene introductie Ortec Finance en WALS
 • Maatschappelijke en financiële doelstellingen
 • Proces & Rollen
 • Inzoomen
 • Huurbeleid

Ochtend 2

 • Onderhoud
 • Investering in de bestaande voorraad
 • (Sloop-)nieuwbouw
 • Verkoop
 • Scenario’s
 • Extra mogelijkheden
 • Evaluatie

We wisselen de theorie af met korte opdrachten.

Maatwerk

Mocht de bovenstaande datum niet uitkomen, maar je wilt wel graag deelnemen, dan horen wij dit graag. Daarnaast is het mogelijk dat wij de opleiding bij je corporatie inhouse verzorgen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Isabel Mandour (zie contactgegevens onderaan de pagina).

Certificaat

De bijeenkomsten en opleidingen van Ortec Finance zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je voor de bovenstaande opleiding een certificaat met 4 Permanente Educatie (PE) punten van ons ontvangen. Je kunt dit op de dag zelf aangeven.

Algemene voorwaarden:

Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Inschrijven?

Nieuwe data in 2021 volgen

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Neem voor vragen contact op met Isabel Mandour, via Isabel.mandour-vedder@ortec-finance.com of 010 700 56 89.
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm