Duur:                      1 dag
Investering:           700 EUR (o.b.v. één deelnemer per corporatie) / 450 EUR (voor iedere volgende cursist van dezelfde corporatie)
Data & locatie:      Planning en programma nader te bepalen. Zodra bekend, is aanmelden weer mogelijk.

Tijdens de opleiding staan we stil bij recente ontwikkelingen in de sector en de nieuwe functionaliteit van WALS op deze gebieden. Hierbij gaan we in op het herijkte beoordelingskader. Hierbij passeert de marktwaarde van leningen en onderpand op woningen de revue. Ook zullen we uitgebreid stilstaan bij enkele verbeteringen die we hebben doorgevoerd waardoor het jaarcyclus beter ondersteund wordt, met o.a. de mogelijkheid om huurrealisaties van het lopende jaar te verwerken en de beleidswaarde voor het lopende jaar op andere aannames dan in de jaarrekening te baseren.

Daarnaast staan we stil bij de vernieuwde interface van WALS, de manier waarop foutmeldingen en waarschuwingen worden getoond en worden overige punten omtrent het gebruikersgemak behandeld. Tot slot lichten we alle overige aanpassingen toe die in de nieuwste versie van WALS zijn doorgevoerd.

Voor wie:

Deze opleiding vormt een goede voorbereiding voor het opstellen van de nieuwe meerjarenbegroting en is bedoeld voor alle medewerkers financiën & control met WALS ervaring.

Programma

  • 09:30 - 09:45 uur    Binnenkomst in digitale omgeving 
  • 09:45 - 10:45 uur     Gezamenlijke presentatie ochtenddeel
  • 10:45 - 12:00 uur     Zelfstandig werken in WALS met ruimte voor vragen
  • 12:00 - 13:30 uur     Pauze en zelfstandig doorwerken
  • 13:30 - 14:30 uur     Gezamenlijke presentatie middagdeel
  • 14:30 - 16:00 uur     Zelfstandig werken in WALS met ruimte voor vragen

Het programma houdt zo veel mogelijk rekening met de huidige thuiswerksituatie. De plenaire sessies zullen gehouden worden via Microsoft Teams. Per corporatie is er één omgeving beschikbaar met de nieuwste versie van WALS. Cursisten die samen met een collega deelnemen aan de opleiding kunnen tijdens het werken met WALS met elkaar meekijken via de technieken die jullie tijdens het thuiswerken ook inzetten in het dagelijks werk.

Ondersteuning tijdens het zelfstandig werken met WALS wordt in kleinere groepen georganiseerd. Cursisten kunnen daardoor onder directe begeleiding van een consultant verder werken met de nieuwe functionaliteit. Tegelijkertijd biedt dit een mooie gelegenheid om met collega’s van verschillende corporaties ervaringen uit te wisselen en stimuleren we een discussie over de praktische toepassing van de nieuwe functionaliteit!

Voorafgaand aan de training ontvang je een mail met verdere technische details.

Voorbereiding

Op de trainingsdag kan je aan de slag gaan met je eigen WALS dataset. Op deze manier is het mogelijk om alvast enkele stappen richting de nieuwe meerjarenbegroting te zetten. Het is aan te raden om aan de slag te gaan met de dataset van de meerjarenbegroting/dPi 2019 van afgelopen najaar waarin de actualisatie naar de jaarrekening 2019 is verwerkt. Lees in de onderstaande memo welke stappen hiervoor nodig zijn. Het blijft ook gewoon mogelijk om op basis van de demo aan de slag te gaan.

Memo doorschuiven MJB 2020 naar JR 2019

Kosten

De kosten voor de trainingsdag zijn € 700,- (vrij van BTW) op basis van één deelnemer per corporatie. Voor elke extra deelnemer betaal je € 450,- (vrij van BTW). De kosten van de trainingsdag zijn inclusief trainingsmateriaal.

Algemene voorwaarden

Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Neem voor vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm