Met Ortec Finance AVM waardeer je snel en betrouwbaar elke woning in Nederland. Ortec Finance AVM wordt ingezet door vastgoedeigenaren, kredietverstrekkers, taxateurs en validatie-instituten voor de waardering van individuele objecten of vastgoedportefeuilles. Omdat de processen rondom Ortec Finance AVM goed zijn geborgd, heeft AVM een ISAE 3000 verklaring ontvangen.

Externe audit informatiebeveiliging, proces- en bedrijfsvoering

Wet- en regelgeving vereisen dat onze systemen aan steeds meer eisen moeten voldoen. Het goed en structureel inrichten van onze processen en bedrijfsvoering is dan ook ontzettend belangrijk. Ortec Finance beschikt in verband hiermee over het ISO 27001 certificaat: de wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Ortec Finance garandeert met de ISO 27001 certificering de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie.

Aanvullend heeft BDO Audit & Assurance de kwaliteit en de processen van Ortec Finance AVM binnen de ISAE 3000 kaders getoetst. De ISAE 3000 is een internationale standaard en biedt zekerheid over de algemene proces- en bedrijfsvoering. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de inrichting op het gebied van beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, proces integriteit, veiligheid, en/of privacy gevoeligheid van data en informatie.

En met succes: Ortec Finance AVM heeft in 2021 de ISAE 3000 type 1 verklaring ontvangen. De verklaring toont aan dat onze processen vakkundig en kwalitatief zijn geborgd en nauwkeurig worden uitgevoerd.

De navolgende periode is BDO de effectieve werking van de beheersingsmaatregelen blijven toetsen, met als mooi resultaat dat begin 2022 de ISAE type 2 verklaring kon worden ontvangen.

Meer weten over wat dit betekent voor jou?

Lees ons eerder nieuwsbericht over de verklaring in het nieuwsbericht over de ISAE 3000 verklaring voor Ortec Finance AVM.

Meer weten?

Heb je vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Of wil je als partner of klant (of juist jouw auditor of accountant) de ISAE 3000 rapportage inzien? Neem dan contact op met Dennis.Albers@ortec-finance.com.
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm