In september 2023 hebben we een enquête gehouden over de stand van zaken en wensen rond marktwaarde bij corporaties die met onze waarderingsapplicatie TMS werken.

111 gebruikers van TMS, werkzaam bij corporaties, hebben de enquête ingevuld. Dank voor jullie waardevolle medewerking. 

Ongeveer de helft van deze personen is werkzaam bij een corporatie die de full-versie marktwaarde hanteert, de andere helft hanteert de basis-versie. We hebben gevraagd om de vragenlijst in te vullen met gedragen antwoorden vanuit de organisatie.

De resultaten van de enquête zijn hier te vinden.

We hebben de resultaten van de enquête gebruikt bij het opstellen van onze visie op de toekomst van de marktwaardebepaling van het corporatievastgoed. Deze visie hebben we eerder deze week ingeleverd bij WSW en hierover gaan we de komende periode met hen in gesprek. 

Zodra we hier meer over kunnen delen, zullen wij hierover berichten via de bekende kanalen.

 
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm