Gebruik je SAM zowel voor het portefeuillemanagement als het assetmanagement en wil je je omgeving geactualiseerd hebben? Dan is dit het beste pakket voor jou.

Strategisch (portefeuille)management is een belangrijke schakel in de integrale maatschappelijke, vastgoed- en financiële sturing. Je wilt een duidelijk beleid voeren dat tot de gewenste resultaten leidt. Strategiebepaling en het monitoren van de voortgang is daarbij cruciaal. Het assetmanagement gaat aan de slag om de strategische portefeuilledoelstellingen te behalen door alle complexen te voorzien van de juiste complexstrategie. Het assetmanagement stuurt op het bereiken van de gewenste vastgoedtransformatie en het behalen van het gewenste rendement, is verantwoordelijk voor de (des)investeringsbeslissingen en de exploitatie van een (deel)portefeuille. De gemaakte keuzes zijn kaderstellend voor de uitvoering ervan op operationeel niveau en vormen belangrijke input voor de begroting. Daarom wil je zowel voor het portefeuillemanagement als voor het assetmanagement werken met actuele data.

Om te kunnen werken met actuele data dient de omgeving van SAM jaarlijks geactualiseerd te worden en te worden geijkt met de begroting uit WALS. Veel corporaties vinden het relatief duur en intensief om de hiervoor benodigde kennis zelf te onderhouden. De ervaring leert dat corporaties daarom vaak kiezen voor een actualisatie door Ortec Finance. Met deze dienstverlening verzorgen wij de actualisatie voor jou.

Werkzaamheden

De actualisatie start met een kick-off. Tijdens de kick-off bespreken we of aanpassingen aan de inrichting gewenst zijn (bijvoorbeeld het toevoegen van vastgoedkenmerken). Vervolgens maken we afspraken over de data aanlevering en de doorlooptijd.

Na de kick-off gaan we voor je aan de slag. We lezen alle data in, passen eventueel de inrichting aan en actualiseren het beleid. Daarna ijken we de resultaten in SAM met de begroting uit WALS. In een korte digitale (oplever)sessie nemen we de geactualiseerde omgeving met je door en bekijken of deze naar wens is.

Het resultaat is een actuele omgeving die voldoet aan jouw wensen van nu. De omgeving is geijkt en gevalideerd op basis van de begroting uit WALS. De perfecte basis voor het assetmanagement!

De sessies en werkzaamheden verzorgen we vanaf ons kantoor. Zo houden we het efficiënt en de kosten beperkt. Natuurlijk kunnen we aanvullend ook sessies op locatie verzorgen. Ook wanneer je dit wilt, kun je jouw corporatie gewoon aanmelden.

Resultaten

  • SAM ingericht op basis van actuele data én wensen
  • IJking WALS en SAM voor gevalideerde omgeving
  • Klaar voor zowel het portefeuillemanagement als het assetmanagement
  • Toegang tot het jaarlijkse seminar Vastgoedsturing voor 1 persoon

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van de actualisatie van SAM? Bekijk het aanvraagformulier voor de actuele prijzen.

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact met ons op via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm