Strategisch (portefeuille)management is een belangrijke schakel in de integrale maatschappelijke, vastgoed- en financiële sturing. Je wilt een duidelijk beleid voeren dat tot de gewenste resultaten leidt. Strategiebepaling en het monitoren van de voortgang is daarbij cruciaal. Het assetmanagement gaat aan de slag om de strategische doelstellingen te behalen door alle complexen te voorzien van de juiste complexstrategie. Het assetmanagement stuurt op het bereiken van de gewenste vastgoedtransformatie en het behalen van het gewenste rendement, is verantwoordelijk voor de (des)investeringsbeslissingen en de exploitatie van een (deel)portefeuille. De gemaakte keuzes zijn kaderstellend voor de uitvoering ervan op operationeel niveau en vormen belangrijke input voor de begroting. Daarom wil je zowel voor het portefeuillemanagement als voor het assetmanagement werken met actuele data.

Om te kunnen werken met actuele data dient de omgeving van SAM jaarlijks geactualiseerd te worden en moeten de resultaten worden geijkt met de begroting uit WALS. Als je een ervaren gebruiker van SAM bent dan kun je dit ook zelf. Met dit dienstverleningspakket voer je de meeste actualisatiewerkzaamheden zelf uit, maar laat je de omgeving wel door Ortec Finance controleren. Zo weet je zeker dat je start met een goede basis!

Werkzaamheden

De actualisatie start met deelname aan de ‘Verdiepingsopleiding actualisatie SAM’, op 17 februari 2022. Je leert hierin een jaarwissel uit te voeren, de flexibele kenmerken bij te werken, de kaders en scores bij te werken en het beleid te actualiseren.

Zodra er een WALS-set gereed is die onder meer de actuele VHE-gegevens en waarderingen bevat, zorgen wij dat deze klaar wordt gemaakt voor gebruik in SAM. We maken van deze set een calculatieset, zetten de juiste VHE-gegevens in SAM en ijken wij de resultaten. In een korte digitale (oplever)sessie nemen we de geactualiseerde omgeving met je door en bekijken of deze naar wens is.

Het resultaat is een actuele omgeving. De omgeving is geijkt en gevalideerd op basis van de begroting uit WALS. Op basis van wat je tijdens de opleidingsdag hebt geleerd, kun je nu zelf aan de slag om de flexibele kenmerken, scores en kaders bij te werken.

De sessies en werkzaamheden verzorgen we vanaf ons kantoor. Zo houden we het efficiënt en de kosten beperkt. Natuurlijk kunnen we aanvullend ook sessies op locatie verzorgen. Ook wanneer je dit wilt, kun je jouw corporatie gewoon aanmelden.

Resultaten

  • Deelname aan de ‘Verdiepingsopleiding Actualisatie SAM’ voor één persoon plus deelname voor de WALS gebruiker voor het WALS-onderdeel van de opleiding
  • Actuele VHE-gegevens in SAM
  • IJking WALS en SAM voor gevalideerde omgeving
  • SAM klaar voor een nieuwe ronde vastgoedsturing

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van de SAM actualisatie? Bekijk het aanvraagformulier voor de actuele prijzen.

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact met ons op via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm