Eind december heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een consultatie gepubliceerd met diverse concept beleidsuitingen waarin zij aangeven hoe DNB toezicht gaat houden op (de transitie naar) het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij geeft DNB ook antwoord op enkele vragen die verband houden met het wetsvoorstel.

De consultatie bestaat uit een zevental beleidsuitingen:

  1.  Concept toezichthouderregeling melden interne collectieve waardeoverdracht pensioenfondsen bij transitie
  2.  Concept toezichthouderregeling rekenmethoden onderbouwing solidariteitsreserve en risicodelingsreserve pensioenuitvoerders
  3.  Concept beleidsuitingen thema Overbruggingsplan
  4.  Concept beleidsuitingen thema Risicohouding
  5.  Concept beleidsuitingen thema Contract
  6.  Concept beleidsuitingen thema Invaren en opdrachtaanvaarding
  7.  Concept beleidsuitingen Implementatieplan en operationele voorbereidingen

Ortec Finance heeft de consultatiedocumenten bestudeerd. Wij constateren dat de uitingen op veel punten nadere duiding geven, maar op een behoorlijk aantal punten ook nieuwe vragen oproept. Met dit schrijven, benoemen wij de belangrijkste aandachtspunten van de uitingen 3, 4, 5 en 6.

Ortec Finance heeft de consultatiedocumenten bestudeerd. Wij constateren dat de uitingen op veel punten nadere duiding geven, maar op een behoorlijk aantal punten ook nieuwe vragen oproept. Met dit schrijven, benoemen wij de belangrijkste aandachtspunten van de uitingen 3, 4, 5 en 6.

Lees onze volledige reactie hier

Meer informatie over de laatste ontwikkelingen van het nieuwe pensioenstelsel in Nederland?

Klik hier


Vragen of meer weten?

Neem voor vragen contact op met Sacha van Hoogdalem en/of Chantal de Groot via onderstaande contactgegevens.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm