Op 8 januari heeft DNB de nieuwe Uniforme Scenarioset gepubliceerd. Deze set moeten alle pensioenuitvoerders gebruiken bij het uitvoeren van de haalbaarheidstoets. Ook worden deze scenario’s gebruikt in de communicatie naar deelnemers om hen te informeren over het verwachte pensioen en het pensioen in goed en slecht weer. In deze set heeft DNB de lange termijn verwachting voor de rente significant naar beneden bijgesteld. Deze aanpassing heeft consequenties voor de uitkomsten van de haalbaarheidstoets.

Tweede aanpassing op rij

Dit jaar past DNB voor de tweede keer op rij de kenmerken van de scenarioset aan. Vorig jaar zijn er aanpassingen gemaakt waarbij de spreiding van rentes en inflaties naar beneden zijn bijgesteld. Hierdoor nam de spreiding in uitkomsten af, waardoor fondsen relatief eenvoudig slaagden voor de haalbaarheidstoets.

Dit jaar past DNB het lange termijnniveau van de rentes aan. Voor de 10-jaars rente betekent dit dat de lange termijn waarde daalt van 3,6% naar 1,1%. De overige lange termijn waardes (voor inflaties en aandelen) zijn niet aangepast.

Meer realistisch voorlichting

Als argumentatie geeft DNB aan, dat deze set beter bijdraagt aan een meer realistische voorlichting aan deelnemers over de verwachte uitkomsten van hun pensioen. Daarnaast geeft DNB aan dat de aanpassing zoals dit jaar doorgevoerd wordt, een tijdelijke oplossing is. Waarmee zij aangeeft dat we in de aanloop naar het nieuwe contract nog verdere aanpassingen kunnen verwachten.

Op zich is het periodiek aanpassen van scenariosets aan veranderende omstandigheden logisch en gangbaar. De consequenties hiervan zijn echter dat de URM uitkomsten en uitkomsten van de haalbaarheidstoets veranderen. Waarbij de verandering vooral het gevolg is van een gewijzigde visie op de toekomst zoals vastgelegd in de economische set, en niet zo zeer door een wijziging van het beleid of de financiële uitgangssituatie. Dit vergt zorgvuldige toelichting aan deelnemers.

De lagere renteverwachting in de scenarioset zal voor veel fondsen leiden tot een daling van de verwachte pensioenopbouw zoals deze in de haalbaarheidstoets berekend wordt. Hierdoor daalt het pensioenresultaat voor met name de jongere generaties.

Voor een voorbeeld fonds heeft Ortec Finance de impact bekeken. Het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau daalde met 3%. De relatieve afwijking in slechte weer nam met 1% toe. Komende tijd zullen we leren hoe dit voor andere fondsen gaat uitpakken.

Gerelateerde insights

X