16 december heeft minister Koolmees de memorie van toelichting gepubliceerd met betrekking tot het wetsvoorstel voor de herziening van het pensioenstelsel.

Zoals al eerder in de hoofdlijnen nota aangegeven zal er straks een keuze gemaakt moeten worden uit twee pensioencontracten: de huidige verbeterde premieregeling of het nieuwe contract. Beide contracten zijn premieregelingen waarbij het pensioen geadministreerd wordt in vermogen.

Wij hebben uit de memorie van toelichting het een en ander samengevat en op een rij gezet.

  • Het nieuwe contract heeft als doel om eerder perspectief op indexatie te geven
  • De wetgever stimuleert het bijeenhouden van oude en nieuwe aanspraken door guidance te ontwikkelen rondom het invaren van bestaande regelingen
  • De doorsneepremie wordt afgeschaft
  • Het nabestaandenpensioen word gestandaardiseerd
  • In de uitkeringsfase wordt de hoogte van de levenslange uitkeringen gebaseerd op een projectierendement
  • De transitie moet evenwichtig gebeuren
  • De risicohouding moet per cohort worden bepaald en vastgelegd
  • Dit moet onder andere vertaald worden in leeftijdsafhankelijke toedeling van beleggingsrisico’s
  • Om te zorgen voor een tijdige voorbereiding op de transitie uiterlijk per 1 januari 2026 heeft de wetgever een aantal mijlpalen bepaald.

Samenvatting en meer weten?

Onze samenvatting is te downloaden via onderstaande button.

Download samenvatting

Neem voormeer informatie contact op met Chantal de Groot of Sacha van Hoogdalem.

Zie ook onze eerdere publicaties over het nieuwe pensioenakkoord:

Gerelateerde insights

X