Levensverzekeringsbedrijven verkopen (of hebben verkocht) vaak ook producten die een optie of waarborg bevatten voor de polishouder, bijvoorbeeld winstdeling, Unit-Linked of Variabele Annuïteit producten. Deze opties of garanties zijn ook bekend als ingesloten opties.

Deze ingesloten opties moeten worden gewaardeerd op een met de markt consistente manier, als gevolg van regelgevingsvereisten (zoals Solvency II, RBC, enz.) maar net zo belangrijk, vanuit een risicomanagement perspectief. Vanuit een risicomanagement perspectief is het cruciaal om een grondig inzicht te krijgen in de gevoeligheid van deze ingesloten opties voor veranderingen in (economische) variabelen en de impact op de algemene financiële en solvabiliteitspositie van deze ingesloten opties op het bedrijf in de toekomst. Vanwege de complexe structuur van uitbetaling van deze ingesloten opties, is dit een serieuze uitdaging.

Risico-neutrale modellen

Waardering tegen marktwaarde impliceert dat prijsmodellen moeten worden gebruikt die huidige prijzen van veel verhandelde instrumenten repliceren. Dit type prijsmodellen wordt risico-neutrale modellen genoemd. De waardering van de ingesloten opties met neutrale risicomodellen is een uitdaging – bijvoorbeeld in vergelijking met standaard derivaten – omdat ze vaak afhangen van meerdere economische variabelen en worden gekenmerkt door een nogal complexe pay-out structuur. Hoewel hij een uitdaging betekent, is de risico-neutrale prijs-methodologie algemeen aanvaard en is het de prijsstandaard voor ingesloten opties in de verzekeringssector geworden.

Download je exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm