Dat financiële instellingen tot de meest gereguleerde bedrijfssectoren behoren zal niet als een verrassing komen. Daarnaast is de complexiteit van de markt waarin banken, vermogensbeheerders en andere financiële instellingen opereren enorm.

Veranderingen in de wet- en regelgeving zijn enerzijds een weerspiegeling van de uitdagingen waar de sector voor staat, anderzijds een complicerende factor. Echter, door de regelgeving en de implicaties ervan te omarmen, kunnen bedrijven nieuwe kansen pakken en hun concurrentiepositie versterken.

MiFID II

MiFID II is zo’n pakket aan wet- en regelgeving om de Europese financiële markten transparanter te maken en beleggers beter te beschermen. Alle financiële instellingen die beleggingsproducten aanbieden, moeten MiFID II volgen. ‘Suitability’, ofwel passendheid van het advies, is onder MiFID II een belangrijk aandachtspunt. Beleggingsondernemingen moeten meer aandacht besteden aan inzicht in de persoonlijke financiële positie, kennis, ervaring en doelstellingen van de klant.

De afgelopen jaren hebben veel beleggingsondernemingen in Nederland een eerste stap gezet naar een bredere inventarisatie. Een belangrijke vervolgstap is het vertalen van deze klantgegevens naar een echt passend advies. Daarbij komen de volgende vragen naar boven:

  • In hoeverre dragen de verzamelde gegevens bij aan een optimale match tussen beleggingsproduct(en) en klantprofiel?
  • Wordt daarmee ook invulling gegeven aan ‘suitability’ volgens MiFID II?
  • Hoe kunnen processen en systemen zo worden ingericht dat ‘suitability’ automatisch geborgd is in een goed, efficiënt en effectief beleggingsadvies?

Holistische benadering

Het ‘Suitability Framework 2.0’ beoogt een holistische benadering om te komen tot een solide advies, waarbij automatisch is voldaan aan wet -en regelgeving. Niet alleen bij het afsluiten van een product maar ook tijdens de looptijd. De klant krijgt hierdoor meer inzicht in risico en rendement en begrijpt waarom zij kiest voor een specifiek product met bijbehorend risicoprofiel. Hierbij horen ook bijvoorbeeld inzichten in resultaten van andere risicoprofielen en het in beeld brengen van verschillende toekomstscenario's.

Deze paper is zeker geen overzicht van wet- en regelgevingen of een “to do”-lijstje. Het benadrukt een aantal zaken waar financiële instellingen mee aan de slag moeten, enerzijds om te voldoen aan de nieuwe regelgeving, anderzijds om te kunnen profiteren van de kansen die technologie en digitalisatie bieden, zoals meer efficiëntie en beter advies.


Download de whitepaper "Suitability Framework 2.0" door onderstaand formulier in te vullen.

Download je exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm