Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance adviesdiensten en software om verzekeraars te helpen de complexiteit van (investerings)beslissingen te managen. Wij ontwerpen, bouwen en passen oplossingen toe voor (dynamisch) risicobeheer, waardering van embedded opties, en performance meting en risico attributie. Daarnaast leveren wij real world en risico-neutrale scenario's met onze state-of the-art Economische Scenario Generators (ESGs). Wij doen dit voor alle soorten verzekeringsmaatschappijen, zoals leven, schade, zorg en samengestelde verzekeraars, zowel in onze thuismarkt als over de hele wereld.

De verzekeringssector ondergaat structurele veranderingen als gevolg van financiële, economische en regulatorische ontwikkelingen. Als verzekeraar moet u een passende (investerings-) strategie implementeren om het juiste evenwicht te vinden tussen de belangen van verschillende stakeholders. Dit is essentieel voor goed strategisch risicomanagement. Door vervolgens nauwgezet uw beleggingsportefeuille te monitoren, zorgt u ervoor dat deze in lijn blijft met de strategische doelstellingen en risicobereidheid. Bovendien kan een kwalitatief hoogwaardige ex-post performance analyse u helpen de juiste ex-ante beslissingen te nemen. Dit wordt uiteengezet in het Strategisch Risicomanagement kader van Ortec Finance.

Grondig, doeltreffend en onafhankelijk

Ortec Finance combineert state-of-the-art technologieën, de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en praktische ervaring om u te helpen deze uitdagingen aan te gaan. Onze langdurige samenwerking met de academische gemeenschap waarborgt dat onze methodologie gestoeld is op wetenschappelijk onderzoek. We investeren ook veel om de behoeften van onze klanten te begrijpen, om zo te zorgen voor een soepele en praktische toepassing van onze geavanceerde software voor beslisondersteuning. Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, die garandeert dat we onze klanten het hoogste niveau van ondersteuning kunnen bieden. Vandaar dat we ons onthouden van elke activiteit die kan leiden tot belangenverstrengeling (bijvoorbeeld de selectie van managers).


Structurele financiële, economische en regulatorische ontwikkelingen dwingen verzekeraars om een kader te hebben voor continu en consistent management van investeringen en risico's.

Verschillende uitdagingen, één oplossing

 • Ik wil graag inzicht in mijn toekomstige potentieel voor kapitaalgroei
  Er is een voortdurende verschuiving in de manier waarop analisten en andere belanghebbenden naar de financiële prestaties van verzekeraars kijken.  Dit is waarom Ortec Finance haar activa en passiva modelleringskader (GLASS) heeft gepositioneerd om te kunnen omgaan met een toekomstgerichte weergave van de componenten die ten grondslag liggen aan uw potentieel voor kapitaalgroei.
 • Hoe kan ik consistent risicomanagement in de hele onderneming creëren?
  Ortec Finance biedt een volledig en consistent modelleringskader (GLASS) voor de modellering van verzekeringsverplichtingen, beleggingscategorieën, investerings- en dividendbeleid en economische scenario's, zowel op groepsniveau als voor de onderliggende entiteiten. Bovendien leent dit kader zich perfect voor alle toepassingen, variërend van ALM en ORSA tot monitoring.
 • Ik wil de impact bepalen van wijzigingen in het Solvency II kader
  Ortec Finance‘s asset en liability modelleringskader (GLASS) bevat het Solvency II kader. Het kan een volledige uitsplitsing bieden van de componenten van SCR en in aanmerking komend eigen vermogen, zowel voor de standaardformule als voor een intern model-aanpak.
 • Hoe kan ik de haalbaarheid van mijn strategische doelen bijhouden?
  Ortec Finance kan u ondersteunen bij het opzetten van een monitoringskader (Risk Navigator) die u voorziet van waardevolle inzichten in korte termijn risico's en zorgt voor consistentie met uw ALM en ORSA berekeningen.

Enkele van onze klanten

Gerelateerde insights