GLASS is een toonaangevende ALM oplossing van Ortec Finance voor institutionele beleggers wereldwijd, die met behulp van simulatie software strategisch risicomanagement en investeringsbesluitvorming verbetert.

 

Een wereldwijd klantenbestand, consistentie tussen applicaties en entiteiten en high-performance berekeningen.

Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance software en adviesdiensten om verzekeraars te helpen de complexiteit van (investerings)beslissingen te managen. Wij ontwerpen, bouwen en passen oplossingen toe voor (dynamisch) risicobeheer, waardering van embedded options, performance measurement en risk attribution. Daarnaast leveren wij real-world en risk-neutral scenario's met onze hoogstaande Economic Scenario Generators (ESGs). Wij doen dit wereldwijd voor alle soorten verzekeringsmaatschappijen, zoals levensverzekeraars, schade, zorg en samengestelde verzekeraars.

De verzekeringssector ondergaat structurele veranderingen als gevolg van financiële, economische en regulatorische ontwikkelingen. Als verzekeraar moet u een passende (investerings-) strategie implementeren om het juiste evenwicht te vinden tussen de belangen van verschillende stakeholders. Dit is essentieel voor goed strategisch risicomanagement. Door uw beleggingsportefeuille vervolgens nauwgezet te monitoren, zorgt u ervoor dat deze in lijn blijft met de strategische doelstellingen en risicobereidheid. Bovendien kan een kwalitatief hoogwaardige ex-post performance analyse u helpen de juiste ex-ante beslissingen te nemen. Dit wordt uiteengezet in het Strategisch Risicomanagement kader van Ortec Finance.

Contact

Tessa Kuijl
Tessa Kuijl
Senior Lead Consultant
+31 20 700 97 68
Marco Hoogendijk
Managing Director Asia
+852 24 77 98 38

Grondig, doeltreffend en onafhankelijk

Ortec Finance combineert hoogstaande technologieën, de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en praktische ervaring om u met uw uitdagingen te helpen. Onze langdurige samenwerking met de academische gemeenschap zorgt ervoor dat onze methodologie gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast investeren wij intensief in het identificeren van de behoeften van onze klanten. Op deze manier zorgen wij voor een vloeiende en praktische toepassing van onze geavanceerde software voor beslissingsondersteuning.

Onze onafhankelijkheid garandeert het beste niveau van ondersteuning voor onze klanten. Daarom onthouden wij ons van iedere activiteit die zou kunnen leiden tot belangenverstrengeling (bijvoorbeeld de selectie van managers). Structurele financiële, economische en regulatorische ontwikkelingen dwingen verzekeraars om een kader te hebben voor continu en consistent management van investeringen en risico's

Verschillende uitdagingen, één oplossing

 • Ik wil graag inzicht in mijn toekomstige potentieel voor kapitaalgroei
  Er is een voortdurende verschuiving in de manier waarop analisten en andere belanghebbenden naar de financiële prestaties van verzekeraars kijken.  Dit is waarom Ortec Finance haar activa en passiva modelleringskader (GLASS) heeft gepositioneerd om te kunnen omgaan met een toekomstgerichte weergave van de componenten die ten grondslag liggen aan uw potentieel voor kapitaalgroei.
 • Hoe kan ik consistent risicomanagement in de hele onderneming creëren?
  Ortec Finance biedt een volledig en consistent modelleringskader (GLASS) voor de modellering van verzekeringsverplichtingen, beleggingscategorieën, investerings- en dividendbeleid en economische scenario's, zowel op groepsniveau als voor de onderliggende entiteiten. Bovendien leent dit kader zich perfect voor alle toepassingen, variërend van ALM en ORSA tot monitoring.
 • Ik wil de impact bepalen van wijzigingen in het Solvency II kader
  Ortec Finance‘s asset en liability modelleringskader (GLASS) bevat het Solvency II kader. Het kan een volledige uitsplitsing bieden van de componenten van SCR en in aanmerking komend eigen vermogen, zowel voor de standaardformule als voor een intern model-aanpak.
 • Hoe kan ik de haalbaarheid van mijn strategische doelen bijhouden?
  Ortec Finance kan u ondersteunen bij het opzetten van een monitoringskader (Risk Navigator) die u voorziet van waardevolle inzichten in uw korte termijn risico's en zorgt voor consistentie met uw ALM en ORSA berekeningen.

Enkele van onze klanten

Gerelateerde insights