Duur:                     1 dag
Investering:          500 EUR
Data & locatie:     Nader te bepalen – Ortec Finance Rotterdam

Inschrijven

Ortec Finance organiseert een opleiding voor portefeuillemanagers en assetmanagers om meer inzicht te verkrijgen in de werking van WALS/FMP. Graag laten we je zien hoe de door de assetmanager en portefeuillemanager aangeleverde informatie voor de meerjarenbegroting in WALS/FMP terechtkomt. Denk hierbij aan projecten, onderhoud en het huurbeleid. Tijdens deze dag krijg je inzicht in de werking van WALS/FMP omtrent deze onderdelen; zowel invoer als controlemogelijkheden. Zo krijg je meer begrip van de financiële effecten en ben je in staat bij te sturen binnen de programmatische en financiële kaders van de eigen organisatie. Deze opleiding helpt je het begrotingsproces efficiënter te doorlopen en helpt je in het gesprek met collega’s van financiën.

Voor wie?

De opleiding is gericht op assetmanagers en portefeuillemanagers die beter willen begrijpen hoe hun beleidsvoorstellen verwerkt worden in de meerjarenbegroting en doorwerken in de financiële ratio’s (Solvabiliteit, ICR, Loan to Value, Dekkingsratio), de kasstromen en de vastgoedwaardering. Ook doe je kennis op over de belangrijkste invoergegevens en hoe de uitkomsten herleid kunnen worden naar de ingediende voorstellen. Na afloop ben je in staat het begrotingsproces efficiënter te doorlopen en sta je steviger in het gesprek met collega’s van financiën. Je gaat niet aan de slag in WALS/FMP, maar leert de globale opzet en werking van het pakket en bent na de opleiding beter in  staat de uitkomsten te interpreteren.

Wat kun je verwachten?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Introductie en toepassing WALS/FMP. Welke input is nodig? Hoe vindt de simulatie plaats? Welke inzichten geeft dit (bijvoorbeeld op de financiële ratio’s)? Waar wordt WALS/FMP voor gebruikt?
  • Begrotingsproces en rollen
  • Huurbeleid: Herken je de huurlabels en waar zie je deze terug? Hoe gaat WALS/FMP om met huurverhogingen als gevolg van renovatie, reguliere huurverhoging en huurharmonisatie?  Welke controlemogelijkheden zijn er?
  • Renovaties en onderhoud: Herken je de gedefinieerde renovatiecomplexen en de onderhoudsbedragen? Herken je de kasstromen en projectresultaten en hoe deze tot stand zijn gekomen? Welke controlemogelijkheden zijn er?
  • (Sloop-)nieuwbouw: Hoe zie je de aangewezen sloopcomplexen en gedefinieerde nieuwbouwprojecten terug? Hoe worden stichtingskosten, inbrengwaarde en grondaankopen verwerkt in de kasstromen en projectresultaten. Welke controlemogelijkheden zijn er?
  • Complexgewijze verkoop en verkoop bij mutatie: Hoe worden de verkopen toegewezen? Hoe vertaalt zich dat in de verkoopaantallen en verkoopopbrengsten? Welke controlemogelijkheden zijn er?
  • Op welke manier werken diverse beleidseffecten door in de kasstromen en markt- en beleidswaarde.

Jouw input is belangrijk

Waar loop je in de praktijk tegenaan bij het aanleveren van informatie voor de meerjarenbegroting of bij de interpretatie van de uitkomsten? Welke andere onderwerpen dienen in het programma te worden meegenomen. Jouw mening is voor ons belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw input die je, samen met eventuele aanvullende vragen, via het aanmeldformulier aan ons kunt doorgeven.

Programma

09:30 – 10:00 uur       Ontvangst
10:00 – 10:15 uur        Kennismaken en toelichting op het programma
10:15 – 12:30 uur        Theorie en opgaven
12:30 – 13:30 uur        Lunch
13:30 – 15:15 uur        Theorie en opgaven
15:15 – 15:30 uur        Afsluiting

Maatwerk

Mocht de bovenstaande datum niet uitkomen, maar je wilt wel graag deelnemen, dan horen wij dit graag. Daarnaast is het mogelijk dat wij de opleiding bij je corporatie inhouse verzorgen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Isabel Mandour (zie contactgegevens onderaan de pagina).

Kosten

De kosten voor de trainingsdag zijn € 500 (vrij van BTW). De kosten voor de trainingsdag zijn inclusief koffie, thee, lunch en opleidingsmateriaal. Je kunt je inschrijven via onderstaande button.

Inschrijven

Certificaat

De bijeenkomsten en opleidingen van Ortec Finance zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je voor de bovenstaande opleiding een certificaat met 4 Permanente Educatie (PE) punten van ons ontvangen. Je kunt dit op de dag zelf aangeven.

Algemene voorwaarden:

Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Neem voor vragen contact op met Isabel Mandour, via Isabel.mandour-vedder@ortec-finance.com of 010 700 56 89.