Over Borzo Beygi

Vanuit financieel en vastgoedkundig oogpunt denk ik mee in strategische en tactische vraagstukken. Ik heb veel ervaring met het optimaliseren van vastgoedportefeuilles, transactiebegeleiding en het opstellen van (financiële) analyses voor (des)investeringsvraagstukken, bij zowel financiële instellingen als de corporatie sector. Ik heb vraagstukken vanuit diverse perspectieven benaderd in verschillende rollen. Dit heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een ruime visie op vastgoedsturing. Hierdoor weet ik snel tot de kern te komen en lever ik proactief heldere analyses en oplossingsrichtingen, met het oog op het totale speelveld.

Waarvoor kun je bij Borzo terecht?

Borzo is beschikbaar voor vraagstukken op het gebied van portefeuille- en assetmanagement, complexgewijze aan- en verkoop van vastgoed en procesoptimalisaties. Hierbij ligt zijn focus op het leveren van (extra) slagkracht en het leveren van toegevoegde waarde aan een zich ontwikkelende organisatie.

Meer over Real Estate Interim Management hier.

Contact details

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm