Interim management is iets wat voorkomt in alle sectoren, zo ook in de corporatiesector. Maar het tijdelijk opvullen van een functie of vervangen van een medewerker zou verder moeten gaan dan ‘het enkel op de winkel passen’. Daarvoor pleiten Joost Eijsvogels, Borzo Beygi en Wouter Stikkelman van Ortec Finance. In gesprek met CorporatieGids.nl leggen ze uit wat dit inhoudt en hoe je ook in tijdelijkheid blijft bouwen aan de toekomst.

Ortec Finance IM

Van links naar rechts: Joost, Wouter, Borzo.

Interim management wordt in de corporatiesector veelal toegepast voor een tijdelijk bezettingsprobleem, begint Joost het gesprek: “Bijvoorbeeld wanneer een portefeuille-, asset- of manager voor een bepaalde periode niet beschikbaar is en er binnen de organisatie behoefte is aan een tijdelijke invulling om de lopende processen voort te zetten. De klant ontzorgen wordt hierbij slechts eenzijdig ingezet.”

Kritisch meedenken

Een gemiste kans, vervolgt Borzo: “Er wordt alleen invulling gegeven aan het tijdelijke bezettingsprobleem en het voortzetten van de bestaande werkwijze, zonder dat er kritisch wordt meegedacht in mogelijke organisatorische of procesmatige verbeteringen. Anders wordt er namelijk aan een belangrijk doel voorbijgegaan: het toevoegen van waarde voor de lange termijn. Uiteraard zonder het doel van het tijdelijk ontzorgen uit het oog te verliezen.”

Meer dan op de winkel passen

Volgens Wouter gaat interim management dan ook verder dan ‘enkel op de winkel passen’. “Als interim manager word je ingezet op een relevante positie binnen de organisatie, gedurende een periode van ongeveer vier tot twaalf maanden. Je krijgt in deze relatief korte periode de kans en het momentum om impact te creëren. Het is belangrijk om hier optimaal gebruik van te maken. Door slechts enkel op de winkel te passen, benader je de opdracht eenzijdig. Je krijgt de kans om in de keuken van een opdrachtgever te kijken en mee te werken. Dit is volgens ons júist het moment om kritisch mee te denken over de organisatie en processen, om naast de opdracht waarvoor je bent aangenomen te komen met verbeteradviezen in een breder kader.”

Kennis en kunde

“Met Ortec Finance als kennisinstituut achter het interim management, zijn we in staat nieuwe ontwikkelingen direct om te zetten in concrete oplossingen,” legt Borzo uit. “Ortec Finance loopt voorop als het gaat om de ontwikkelingen in de sector en heeft een enorm netwerk met collega corporaties en toezichthouders. Deze kennis en kunde brengen wij in én met ons mee, zodat onze klanten complexe vraagstukken zelfstandig kunnen oplossen.”

Terug naar de kern

Een concreet voorbeeld hiervan noemt Joost zijn opdracht als manager bedrijfsvoering a.i. bij l’Escaut Woonservice. “Hier heb ik geprobeerd met een analytische blik complexe problemen terug te brengen naar de kern, wat voor overzicht en inzicht zorgt. Vervolgens heb ik de organisatie met een mensgerichte aanpak meegenomen in de beoogde wijzigingen. Door het organiseren van kennisoverdracht, training ‘on the job’ en het geven van vertrouwen, zijn de medewerkers in de operationele werkzaamheden meegenomen die bijdragen aan de boogde verbeteringen op strategisch niveau.”

Écht onderdeel uitmaken

“Dat vat dan ook onze visie op interim management goed samen,” sluit Wouter af. “Wij geloven in het daadwerkelijk betrokken zijn, het organiseren van verbinding en écht tijdelijk onderdeel uitmaken van de corporatie om verbeteringen in processen en organisaties voor de lange termijn in gang te zetten. Het tijdelijk ontzorgen van klanten is slechts één van onze doelen. De organisatie verbinden, draagvlak creëren, verbeteringen doorvoeren voor de lange termijn en tegelijkertijd mensen opleiden en kennis overdragen, vinden wij des te belangrijker. We vormen dan ook vaak een duo of koppel met een ‘vaste’ medewerker om dit te realiseren.”

Ortec Finance IM

Het hele Interim Management Team per maart 2022.

Bron: Corporatie Media

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm