In dit interview deelt Annelies Barnard - Directeur-Bestuurder bij de Woningstichting - haar ervaringen met Interim Adviseur Vastgoedsturing Borzo Beygi.

 

Annelies Barnard

Waarom kozen jullie voor de inzet van Borzo via de Ortec Finance Interim Management tak?

Annelies: ‘Toen onze voormalig Adviseur Vastgoedsturing besloot om zijn carrière elders voort te zetten, waren we - vooruitlopend op een definitieve invulling - op zoek naar iemand die de processen tijdelijk kon laten doorlopen. Ik benaderde Wouter Stikkelman van Ortec Finance, die ik leerde kennen tijdens de regionale vertaling van de opgaven en middelen. Hij introduceerde zijn collega Borzo en het gevoel was direct goed. Borzo zou uitstekend passen bij de Woningstichting. Dit is inmiddels ook gebleken: Borzo is een goede match en recent hebben we zijn opdracht zelfs verlengd.’

"De rol van Borzo is dynamisch en kan zowel strategisch als tactisch als operationeel zijn."

Welke rol vervult Borzo binnen de Woningstichting?

Annelies: ‘Borzo heeft de rol van Adviseur Vastgoedsturing. Onze organisatie is een middelkleine corporatie en dit betekent dat de rol een belangrijke scharnierfunctie vormt op het snijvlak van vastgoed, beleid, strategie en finance. Het is een vrij brede rol en tegelijkertijd ook heel specifiek: een uniek veld. Op dit snijvlak opereert Ortec Finance. Borzo heeft kennis van vastgoed en finance, en daarnaast is hij strategisch en beleidsmatig sterk. Daarmee sluit de inzet van Borzo dus goed aan op onze behoeftes.’

‘De portefeuillestrategie hoort bij de Adviseur Vastgoedsturing’, vervolgt Annelies. ‘Het afgelopen jaar zijn we gestart met de verbetering en de versterking van de portefeuillestrategie en daar levert Borzo een belangrijke bijdrage aan. Borzo maakt de startposities als opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek en daarmee wordt een richting gevormd. Wat willen we met het vastgoed? En is een doelgroepverandering noodzakelijk? Als vervolgens duidelijk is welke projecten we oppakken, is Borzo inzetbaar als adviseur in een project of hij wordt ingezet als kennis- en vraagbaak. De rol van Borzo verschuift dus en kan zowel strategisch als tactisch als operationeel zijn.’

Annelies gaat verder: ‘Borzo heeft een hoop kennis en expertise als persoon. Hij heeft al de nodige ervaring achter de rug en hij weet dan ook precies hoe de hazen lopen. Borzo kan op strategisch niveau denken, maar hij begrijpt ook hoe het gaat als je vanuit vastgoed - de waardeontwikkeling - denkt en welke keuzes je dan kunt maken. Er zit natuurlijk altijd een spanningsveld tussen de maatschappelijke kant en het financiële rendement dat je wilt hebben en het is belangrijk om dat tastbaar te maken. Borzo beschikt daarin uitstekend over de senioriteit die wij zoeken.’

de Woningstichting

Bron foto: de Woningstichting

Hoe heeft Borzo de Woningstichting de afgelopen maanden kunnen ontzorgen?

Annelies: ‘Borzo is slim en inhoudelijk sterk. Hij gaat op een projectmatige manier te werk en binnen de organisatie weet hij ontwikkelingen te bevorderen en zaken te professionaliseren. Bij veel corporaties is het een uitdaging om projectmatig te werken en dan is het fijn als je iemand binnenhaalt die dat wat meer in de haarvaten heeft en op bepaalde onderdelen draagvlak in de organisatie kan creëren. Daarnaast heeft Borzo sensitiviteit voor verhoudingen en gevoelens. Je merkt dus dat hij niet alleen de ‘blauwe kant’ beheerst en daarmee alleen de focus legt op hoe een project goed en gestructureerd wordt georganiseerd, maar dat hij ook oog heeft voor wie hij op welk moment kan betrekken. Heel prettig, want wij vinden dat het niet draait om het gelijk hebben, maar juist om het gelijk krijgen.’

‘Vanuit zijn rol zit Borzo op een plek waarbij hij veel verbinding moet maken met anderen en moet kunnen schakelen vanuit verschillende rollen’, vervolgt Annelies. ‘Het is erg prettig dat hij kernkrachtig advies kan geven en dat hij professionaliteit meebrengt in de organisatie. Borzo begrijpt hoe je met vastgoed kunt rekenen, van individueel complex, tot de hele portefeuille. Hij is expert op het vakgebied en dat is cruciaal voor waar wij nu staan met onze organisatie. Niet onbelangrijk is dat Borzo ook gewoon een hele aardige vent is. Hij is betrokken bij de organisatie, houdt ons continue een spiegel voor en voedt ons met extra kennis.’


"Mede dankzij Borzo kunnen we aan de kwaliteit van onze organisatie blijven bouwen en behouden we ondertussen de continuïteit."

Waarom hebben jullie de opdracht van Borzo verlengd?

Annelies: ‘Tijdens de zoektocht naar een vaste invulling voor de rol van Adviseur Vastgoedsturing hebben we met elkaar geconstateerd dat het in de huidige markt lastig is om iemand te vinden die precies past binnen het door ons gewenste profiel. Intern gaf een medewerker aan de ambitie te hebben om door te groeien in de rol van Adviseur Vastgoedsturing. Omdat er binnen deze functie senioriteit nodig is, heb ik aan Borzo gevraagd of hij onze interne medewerker door coaching en scholing kan opleiden tot onze nieuwe Adviseur Vastgoedsturing. Wij vinden het belangrijk om jonge mensen in onze eigen organisatie een kans te geven om door te groeien en tegelijkertijd kan het Borzo ook extra inspireren om in een coachingsrol met de verdere ontwikkeling van mensen aan de slag te gaan. Mede dankzij Borzo kunnen we aan de kwaliteit van onze organisatie blijven bouwen en behouden we ondertussen de continuïteit. Het risico dat iemand die intern is opgeleid, vervolgens vertrekt om de carrière elders voort te zetten, is natuurlijk altijd aanwezig. Maar als je op deze manier in de regio prima met elkaar kunt optrekken, is dat niet eens zo erg en juist heel waardevol.’


"Wat ik fijn en heel waardevol aan de interim tak van Ortec Finance vindt, is dat er achter de kennis en ervaring van Borzo ook nog eens een bureau staat."

Is interim management de oplossing?

Annelies: ‘Ik denk dat je bij sommige vraagstukken heel goed - langdurig - een beroep kunt doen op interim management. Zeker als je als organisatie echt iets wilt veranderen. Wat ik fijn en heel waardevol aan de interim tak van Ortec Finance vindt, is dat er achter de kennis en ervaring van Borzo ook nog eens een bureau staat. Zo hebben we naast Borzo ook gebruik kunnen maken van de inzet van zijn collega Pieter ten Holter in het waarderingsproces. Met de inzet van Pieter zien we dat we snel en eenvoudig kunnen terugvallen op de bredere aanpak vanuit Ortec Finance. Ortec Finance is een degelijke organisatie, met veel slimme mensen en de lijntjes zijn kort.’

Annelies vervolgt: ‘Ik ben blij met de inzet van Borzo en ik waardeer hem als persoon. Ik zou Borzo dan ook direct weer bellen als we een slag willen maken in de positionering van de rol van Adviseur Vastgoedsturing, als we een herijking willen doen of als we onze portefeuillestrategie opnieuw naar een hoger niveau willen tillen. Het gaat hierbij dan echt om opdrachten waarbij wij als organisatie iets willen versterken en/of verbeteren’.

Meer weten?

Bekijk de CV en contactpagina van Borzo Beygi.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm