Voorlopig nog geen rentestijging verwacht

Ieder kwartaal brengen wij een Ortec Finance Scenarioset (OFS) met macro-economische parameters uit voor de woningcorporaties. De OFS bevat onze meest recente verwachtingen zodat ook jouw corporatie actuele inzichten heeft in de gevolgen van macro-economische ontwikkelingen. De nieuwe OFS is vanaf nu te vinden op ons klantenportaal.

De verwachte ontwikkeling van de economische parameters kun je gebruiken voor de (meerjaren)begroting of een gevoeligheidsanalyse. Aanvullend bevat de OFS een set van 200 even waarschijnlijke scenario’s. Met deze set van economische scenario’s is het mogelijk om de financiële risico’s van jouw corporatie te bepalen middels onze Risicomodule.

In dit artikel gaan we in op de volgende 3 onderwerpen:

  • De belangrijkste wijzigingen t.o.v. het vorige kwartaal
  • De gewijzigde langetermijnverwachtingen
  • De bepaling van de marktwaarde van de leningen (31-12-2020)

Download het volledige artikel

Ben je benieuwd naar hoe Ortec Finance deze verwachtingen bepaalt? In de Risicoanalyse Insight nummer 3-2020 vind je meer informatie over hoe de OFS tot stand komt en welke technieken hier achter zitten.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm