Macro-economische verwachtingen voor woningcorporaties

Ortec Finance publiceert ieder kwartaal een nieuwe set met macro-economische parameters voor de corporatiesector. Deze publicaties bevatten onze meest recente verwachtingen zodat ook jouw corporatie actuele inzichten heeft in de gevolgen van macro-economische ontwikkelingen. De publicatie van dit kwartaal is extra relevant vanwege het Coronavirus dat ons in de greep houdt.

Samenvattend is dit de impact van de coronacrisis op onze economische verwachting (t/m 31 maart 2020):

  • De prijsinflatie – relevant voor o.a. de huurverhoging – is lager ingeschat in zowel 2020 als in 2021.
  • Ook de verwachting van de looninflatie – relevant voor bijvoorbeeld de beheerkosten – is naar beneden bijgesteld in 2020 en 2021.
  • De bouw- en onderhoudsindex zijn met name in 2020 lager ingeschat.
  • De ontwikkeling van de huizenprijzen wordt in 2021 en 2022 lager inschat. De verwachting is nog steeds een waardestijging, maar een kleinere stijging dan eerst.
  • De rentes in de OFS bestaan uit twee delen, namelijk de risicovrije rente en de kredietopslag. De risicovrije rentes zullen langer laag blijven. Daar staat tegenover dat de kredietopslag stijgt. Deze effecten tezamen zorgen ervoor dat de renteverwachtingen van de korte termijn een stuk hoger zijn ingeschat. Vanaf 2023 (lange rente) en 2024 (korte rente) komt de verwachte rentestijging onder het niveau van Q1. Voor een toelichting en numerieke duiding verwijzen we je graag verder naar het artikel.

En ben je benieuwd naar hoe Ortec Finance deze verwachtingen bepaalt?

Deze is altijd gebaseerd op de meeste recente marktinformatie en een model dat rekening houdt met historische patronen. Indien nodig worden Expert Views verwerkt, om een verwachte economische schok te verwerken, die het model niet kan voorspellen. De prestaties van de ESG worden continu vergeleken met de realisatie, om de kwaliteit van het model blijvend te waarborgen. De OFS geeft daarom op elk moment de meest realistische inschatting van hoe economieën en financiële markten zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen.

Benieuwd naar het hele verhaal? Download hier het volledige artikel.

Wil je hiermee direct aan de slag?

Dan adviseren wij om, in eerste instantie, de impact van de gewijzigde economische parameters inzichtelijk te maken. De risico’s kun je vervolgens in kaart brengen door een volledige macro-economische scenarioanalyse uit te voeren met behulp van de risicomodule (RM) in WALS.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Coen Ravesloot of Anna Wildeboer.

Dit is nummer 3 in de nieuwe reeks Risicoanalyse Insights

Eerdere publicaties kun je hier teruglezen:

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm