Cover clientstory Bpf Zoetwaren - nlOrtec Finance verzorgt het Asset Liability Management en Risicomanagement voor het Bedrijfspensioenfonds Zoetwaren sinds 2012. Zoetwaren had als doelstelling om het vermogensbeheer professioneler en grondiger in te richten en kwam bij Ortec Finance terecht. Maatwerk zorgde ervoor dat het risicomanagement volledig op het fonds is ontworpen. Door de samenwerking met Ortec Finance is het bestuur veel meer risico doordrongen geworden. Dus niet risicomijdend, maar risico bewust. Dit resulteert in een stevige basis voor de besluitvorming, waarmee Zoetwaren zich kan verantwoorden naar haarbelanghebbenden.

Download hier de volledige client story

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm