Een gedegen treasurybeleid is onmisbaar voor woningcorporaties. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen dient u te beschikken over volledige treasury data in de juiste vorm. De leningenportefeuille, de liquiditeitspositie en kasstroomverwachtingen zijn slechts enkele onderdelen waarover u controle wilt hebben.Treasury biedt altijd actueel inzicht in uw huidige en verwachte liquiditeitspositie. Het stelt u bovendien in staat uw leningen- en derivatenportefeuille te beheren. Hiervoor beschikt u over uitgebreide rapportagemogelijkheden zoals waarderingsrapporten, risicorapporten en vrijvalschema’s. Voor het beheer van uw liquiditeitspositie en kasstromen heeft u middels het importeren van rekeningafschriften altijd een actueel inzicht. Zo wordt verwachting gekoppeld aan realisatie en bent u volledig in controle.

Treasurymanagement is een belangrijke schakel in de integrale vastgoed- en financiële sturing. Om goed treasurybeleid te kunnen voeren is het vooral belangrijk om inzicht te hebben in de verwachte kasstromen. Het assetmanagement en investeringsmanagement verschaffen inzicht in de omvang en fasering van de vastgoedkasstromen.

Vraag uw gepersonaliseerde demo aan

Belangrijkste kenmerken

  • Beheer diverse leningen en derivaten
  • Uitgebreide rapportagemogelijkheden (vrijvalschema’s, waarderingsrapporten, grafische rapportages, financierings- en renterisico’s)
  • Aanmaken boekingen en facturatie voor financiële administratie
  • Adequaat kasstroombeheer om liquiditeitsrisico te controleren en rentelasten te optimaliseren
  • Koppelen van kasstroomrealisaties aan verwachte kasstromen
  • Onderdeel van platform voor integrale financiële en vastgoedsturing

 

Download onze Treasury brochure voor meer informatie door onderstaand formulier in te vullen

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy