Wat speelt er allemaal op het vlak van het huurbeleid? Hoe moet ik dat interpreteren en wat betekent dat voor mijn corporatie? Dat is de uitdaging waar corporatiemedewerkers voor staan. Om je hierbij te helpen organiseerde Ortec Finance met medewerking van Aedes en ABF Research een (gratis) kennisbijeenkomst op 30 juni 2022. In deze video kan je de opname terugkijken.

Het huurbeleid van corporaties staat volop in de belangstelling. In het coalitieakkoord werden veranderingen omtrent de huurregelgeving al aangekondigd. In het programma Betaalbaar Wonen gaat minister De Jonge verder in op bijvoorbeeld de genormeerde huren als basis voor de huurtoeslag, regulering van de middenhuur en huurverlaging voor mensen met een laag inkomen i.c.m. inkomensafhankelijke huurverhoging voor de hogere inkomens. Ook zijn er nieuwe afspraken in voorbereiding over de jaarlijks maximaal toegestane huurverhoging. Tegelijkertijd wordt de toch al (financieel) kwetsbare doelgroep van corporaties geconfronteerd met hoge prijsstijgingen.

Tijdens de kennissessie worden de ontwikkelingen toegelicht en nader met elkaar besproken. Ook behandelen we de verschillende vormen van huurbeleid die nu door corporaties worden gevoerd en welke aanpassingen nodig of gewenst zijn vanwege de gewijzigde omstandigheden. Wat is de impact vanuit maatschappelijk en financieel perspectief? Bovendien staan we stil bij de vraag hoe het huurbeleid het beste kan worden vertaald in de meerjarenprognose van de eigen corporatie. Dat laatste is ook een opstapje naar een vervolg.

Hieronder vind je de presentatie en terugkijklink van de sessie terug:

Download de presentatie  Terugkijken: Huurbeleid, wij praten je bij

Er komt nog een Q&A beschikbaar, deze zullen we later aan deze webpage toevoegen.

Sprekers

  • Isabel Mandour, consultant Ortec Finance
  • Annique Verkoeijen, consultant Ortec Finance
  • Carolijn de Kok, consultant Ortec Finance
  • Bob Witjes, belangenbehartiger bij Aedes
  • Berry Blijie, managing Director at ABF Research

Pilotproject huurbeleid

Later in 2022 start Ortec Finance namelijk met geïnteresseerde corporaties een pilotproject omtrent het huurbeleid en de concrete uitwerking ervan voor de deelnemers. Wil je hier meer over weten? Laat dat weten aan Annique Verkoeijen via annique.verkoeijen@ortec-finance.com. Een van onze consultants zal dan contact met je opnemen en het projectplan toesturen.

Wil je meer weten?

Neem voor vragen contact op met je Ortec Finance contactpersoon of met een van onze consultants via de onderstaande contactgegevens.

Gerelateerde insights

X