Aw en WSW presenteerden onlangs de beleidswaarde aan de corporatiesector. Deze nieuwe waarderingsmethode van het vastgoed gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe beoordelingskader en zal de bedrijfswaarde in de nabije toekomst gaan vervangen.

Beleidswaarde

Tijdens de bijeenkomst marktwaardering van BZK van 8 november en tijdens verschillende informatiebijeenkomsten in het land is de beleidswaarde door Aw/WSW toegelicht. De waarde is afgeleid van de marktwaarde, maar bevat het eigen beleid van de corporatie: doorexploiteren (i.p.v. uitponden), eigen sociale huurbeleid (i.p.v. marktconform huurbeleid), eigen onderhoudskosten (i.p.v. marktconforme onderhoudskosten) en eigen beheerkosten (i.p.v. marktconforme beheerkosten). De beleidswaarde is dan ook lager dan de marktwaarde en is een betere weerspiegeling van de waarde die de corporatie naar verwachting zal realiseren met het gevoerde beleid.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

1. We denken volop mee met de corporaties over de rol en de toepassing van de beleidswaarde bij de corporatiesturing. We hebben daarbij onder meer aandacht voor een goede prognose van de beleidswaarde. Verder zijn we actief om de beleidswaarde, behalve een rol in de beoordeling van de financiële continuïteit, ook een rol te laten vervullen bij de vastgoedsturing en de investeringsbeslissingen. Al in 2004 schreven we een artikel over een enigszins anders uitgewerkte beleidswaarde. Daarnaast introduceerden we al eerder het DrieKamerModel. Beleidswaarde en het DrieKamerModel zijn twee kanten van dezelfde medaille. Beide methodieken maken inzichtelijk wat de opgeofferde waarde en kasstromen zijn als gevolg van het sociale beleid van de corporatie.

2. We zorgen er natuurlijk voor dat de beleidswaarde beschikbaar is in onze oplossingen voor vastgoedwaardering, vastgoedsturing en financiele sturing voor de corporatiesector. De marktwaarde, beleidswaarde en alle tussenliggende stappen kunnen nu al worden uitgerekend met WALS/FMP, door stapsgewijs het beleid in de marktwaardeberekening te verwerken. We brengen begin 2018 nieuwe versies van onze oplossingen uit die een nog betere ondersteuning bieden voor de beleidswaarde en waarmee marktwaarde en beleidswaarde tegelijkertijd kunnen worden uitgerekend.

3. We kunnen u met onze oplossingen nu al helpen met inzicht in de beleidswaarde van uw organisatie en de ontwikkeling van financiële ratio’s gebaseerd op deze nieuwe waarde. In januari organiseren we opleidingen voor WALS/FMP gebruikers, waarin ze worden opgeleid om zelfstandig de marktwaarde, de beleidswaarde en de tussenliggende waardestappen te bepalen voor hun corporatie. Tevens bieden we aan om deze werkzaamheden voor corporaties uit te voeren.

Vragen?

Als u vragen heeft over de inhoud van dit bericht of snel aan de slag wilt met de beleidswaarde, dan helpen we u graag. U kunt contact opnemen met uw contactpersoon.

Gerelateerde insights

X