In 2021/2022 hebben we een drieluik uitgebracht over de jaarcyclus voor vastgoedwaardering, vastgoedsturing en financiële sturing. Dit drieluik bestaat uit een artikel, een rapport en een checklist. We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen in de praktijk. Wat werkt wel, wat werkt niet? Wat zou je nog willen verbeteren? Daarom organiseerden we een “gesprek bij de koffieautomaat”.

Ondanks dat het rapport en de checklist vaak wordt gedownload, merkten we dat nog niet iedereen bekend is met deze twee hulpmiddelen. Daarom plaatsen we aan het einde van deze Insight nogmaals de linkjes naar de twee documenten en twee eerder gegeven webinars.

Wat hebben we uit het gesprek opgehaald?

De jaarcyclus plannen is één ding. De praktijk is weerbarstiger, waardoor planningen niet worden gehaald. Dat heeft soms organisatorische redenen. Daarnaast veranderen bijvoorbeeld de inzichten rondom de projecten gaandeweg het proces. We hebben diverse mogelijkheden besproken hoe je hier goede procesafspraken over maakt. Stem van tevoren af waar ‘deelbegrotingen’ aan moeten voldoen? Bundel afwijkingen ten opzichte van de kaders en bespreek deze bij voorkeur in één keer centraal. Wat pas je nog wel of niet aan in een laat stadium?

Corporaties maken financiële doorrekeningen omtrent het coalitieakkoord, maar het is nog niet duidelijk hoe dit meegenomen wordt in de begroting voor 2023 en verder. Met name de compenserende maatregelen – bijvoorbeeld extra nieuwbouw of extra investeringen in duurzaamheid – zijn nog onzeker. De huidige kostenstijgingen en de rentestijgingen zorgen ook voor terughoudendheid. Dit jaar is het nog meer dan normaal zaak duidelijke afspraken te maken over de te hanteren economische uitgangspunten. Welke reguliere huurverhoging ga je volgend jaar hanteren nu de prijsinflatie zo hoog is in 2022? Hoe ga je ermee om als in augustus de nieuwe Leidraad Economische Parameters dPi van Aw/WSW verschijnt? Wat als deze parameters flink afwijken van de huidige uitgangspunten? Wat betekent dat voor bijvoorbeeld voor je onderhoudsbudget?

Heb je vragen of heb je hulp nodig?

Al met al is het belangrijk de verschillende stappen in de jaarcyclus met elkaar uit te zetten in de tijd. Gebruik hiervoor onze hulpmiddelen zoals het rapport en de checklist over de jaarcyclus. Heb je behoefte aan ondersteuning of praktische tips? Bijvoorbeeld over het toepassen van de jaarcyclus in de praktijk en het monitoren en bewaken van het volgen van de verschillende stappen binnen de jaarcyclus? Neem dan gerust contact met ons op.

Links naar diverse downloads

Terugkijken webinar jaarcyclus woningcorporaties

Download rapport jaarcyclus woningcorporaties

Terugkijken webinar jaarcyclus checklist inclusief download checklist

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm