Toenemende regelgeving rond duurzaamheid. Huurders die kritischer worden. Beperkte financiële middelen. Zomaar een paar serieuze uitdagingen die woningcorporaties de komende jaren het hoofd moeten bieden. Is het mogelijk een evenwicht te vinden tussen maatschappelijke, financiële en vastgoeddoelstellingen? Efficiënt en effectief assetmanagement helpt en AM van Ortec Finance ondersteunt hierbij. In de eerste helft van 2019 kozen al 10 corporaties voor AM. Drie daarvan over hun beslissing AM te gaan gebruiken en over hun eerste ervaringen met het product. ‘Een zeer gebruiksvriendelijke module met een prettige interface.’

‘Het is echt een verademing ten opzichte van het verleden’

Yvon van Rozendaal, Assetmanager Vastgoed Servatius Wonen & Vastgoed

‘Voorheen gebruikten we losse modules en zelfgebouwde Excel-documenten. We liepen er steeds tegenaan dat we vragen niet of onvoldoende konden beantwoorden. Met name het in kaart brengen van scenario’s en het uitvoeren van analyses bleek lastig.

Er zijn meerdere modules op de markt. Ons belangrijkste criterium was dat we in één integrale module vastgoedsturing en financiële sturing breed konden faciliteren. Dit met in het achterhoofd de relatie met de meerjarenbegroting, complexplannen en scenario’s op portefeuilleniveau. Daarnaast wilden we een module die zijn volwassenheid al heeft bereikt, waarbij geen voor ons essentiële onderdelen nog op de roadmap staan. Zo werd het AM, de assetmanagementmodule van Ortec Finance.

We zochten een volwassen module met geen voor ons essentiële onderdelen die nog op de roadmap staan

De verwachting was dat de implementatie tijd zou gaan kosten. Maar veel werk word je uit handen genomen, je moet vooral nadenken over de inrichting, de kenmerken die je wilt zien en waar je op wilt sturen. De module is flexibel en biedt veel mogelijkheden. Je bent gauw geneigd zoveel mogelijk te willen zien; je wilt immers zoveel mogelijk inzicht. Gelukkig word je hierin goed begeleid. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een goede basisinrichting. Die inrichting kunnen we verder verfijnen als we echt met de module aan de slag gaan.

Na twee maanden ervaren we AM als een zeer gebruiksvriendelijke module met een prettige interface. En loop je ergens tegenaan, dan is er altijd iemand van de helpdesk die je snel en effectief helpt. Natuurlijk loop je wel eens tegen verbeterpuntjes aan. Ortec Finance staat hier oprecht voor open.

Veel werk word je uit handen genomen, je moet vooral nadenken over de inrichting, welke kenmerken je wilt zien en waar je op wilt sturen

Inmiddels hebben we onze begroting op het gebied van investeringen en desinvesteringen gevuld. Het is echt een verademing ten opzichte van het verleden, zowel voor de assetmanagers als de controller. Volgend jaar willen we dit traject uitbreiden met complexsessies en het opstellen van scenario’s. Dan kennen we de module beter, hebben we nog meer inzicht in onze complexen en kunnen we eerder starten met de voorbereidingen. Komende maanden maken we analyses vanuit AM om verdere inzichten te verkrijgen en andere scenario’s op te stellen. Dan leren we de module nog weer beter kennen.’

‘Vooral de doorkijk naar de toekomst en het maken van beleidsscenario’s is voor ons essentieel’

Marlous van Dijk, Manager Bedrijfsvoering Ressort wonen

‘De AM-module van Ortec Finance ondersteunt ons bij het inzichtelijk maken van complexprestaties en het labelen en bepalen van beleid. Die prestaties en uitkomsten passen we toe bij de complexsessies, de beleidskeuzes en de complexbeheerplannen. Daarnaast heeft de module een koppeling met FMP/WALS en Vabi Vastgoeddata. Zo kun je gegevens eenvoudig importeren en eenduidig vastleggen. Dit draagt bij aan de datakwaliteit. Die koppeling is de meerwaarde van dit pakket ten opzichte van andere pakketten. 

De koppeling met FMP/WALS en Vabi Vastgoeddata is de meerwaarde van dit pakket ten opzichte van andere pakketten

Alle collega’s die de presentatie hebben gezien stonden positief tegenover de aanschaf en implementatie van AM. De module voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers. Vooral de doorkijk naar de toekomst en het kunnen maken van beleidsscenario’s is voor ons een essentieel onderdeel.’

'Het pakket werkt overzichtelijk en rekent alternatieve scenario’s vlot door'

Danny van Boxmeer, Assetmanager Woonwaarts

‘Het was een uitvoerig selectietraject waarbij diverse disciplines betrokken waren. Unaniem hebben we voor SBI en AM van Ortec Finance gekozen. We waren enthousiast over de eerste demo. Tijdens een verdiepingssessie konden we praktijkgerelateerde vragen stellen. Dat heeft de uiteindelijke doorslag gegeven.

De software biedt oplossingen voor vragen waarmee we in de dagelijkse praktijk te maken hebben. De presentatie- en analysetools kunnen we goed gebruiken bij het schrijven van adviezen richting managementteam en bestuur. Het hold/sell-model in combinatie met de spin, met daarin de maatschappelijke score, geeft in één oogopslag de prestatie van je complex weer. Het pakket werkt overzichtelijk en rekent alternatieve scenario’s vlot door.

De eerste indruk is prima. Het pakket biedt enorm veel mogelijkheden en opties, waar we onze weg nog in moeten vinden. We hebben SBI, AM en WALS dit jaar pas geïmplementeerd, maar we hopen toch al de begroting voor 2020 vanuit deze pakketten te kunnen opstellen. Dit is op dit moment een uitdaging, maar we vertrouwen erop dat dit lukt. Bovendien zien we een uitdaging in het verder verbeteren van onze datakwaliteit om nog scherpere analyses te kunnen maken.

Voorheen maakten we gebruik van externe kennis; nu brengen we onze eigen complexprestaties in beeld

Voorheen maakten we gebruik van externe kennis om bijvoorbeeld een hold/sell-analyse op te stellen. Nu brengen we onze eigen complexprestaties in beeld. Op deze wijze kunnen we intern de prestatie – zowel financieel als maatschappelijk – van onze complexen benchmarken. Daarmee wordt het ook mogelijk om, vanuit assetmanagement geredeneerd, onze keuzes te gaan bepalen. In deze fase van het jaar zijn we druk met het vullen van het complexbeleid en strategieën om uiteindelijk tot de begroting voor 2020 te komen.’

25 jaar ondersteuning van woningcorporaties

Ortec Finance is een wereldwijd toonaangevende leverancier van assetmanagementoplossingen voor vermogensbeheerders, banken en woningcorporaties. Al meer dan 25 jaar faciliteren we woningcorporaties met software, advies en training. We blinken uit in visie, deskundigheid, kennis van de markt, hoogwaardige service en flexibiliteit. In Nederland gebruiken 280 woningcorporaties met ongeveer 2,1 miljoen objecten onze diensten.

Ook geïnteresseerd in AM?

Vraag dan een demo aan bij Marcel Straatman via +31 10 700 56 98 of Marcel.Straatman@Ortec-Finance.com; of bekijk in dit 3-minuten durende filmpje hoe we jouw leven als assetmanager een stuk makkelijk kunnen maken:

 

Gerelateerde insights

X