Op 18 februari 2020 hebben Wonen Limburg en Ortec Finance het contract getekend dat Wonen Limburg de 50ste corporatie maakt die met Ortec Finance AM gaat werken. Wonen Limburg kiest na een uitgebreid selectietraject met diverse softwareleveranciers voor onze integrale oplossing voor vastgoed- en financiële sturing.

Wonen Limburg gebruikt al vele jaren de oplossingen van Ortec Finance voor portefeuillemanagement (SBI) en financiële planning (WALS) en gaat nu de volgende stap zetten door het assetmanagement te verbeteren met behulp van AM

Jos Habets van Wonen Limburg legt uit waarom Wonen Limburg voor de assetmanagement oplossing van Ortec Finance heeft gekozen: “Wonen Limburg zoekt integrale ondersteuning van de Beleids8baan en Financiële Prognose. Ortec Finance is op dit moment degene die daar goed werkende software voor biedt én een ambitieuze roadmap neerlegt voor de doorontwikkeling naar een écht integrale oplossing. Daarnaast ervaren we de samenwerking als prettig en past de mentaliteit van Ortec bij onze organisatie. Ook dat is natuurlijk belangrijk in een intensief gezamenlijk traject.”

Frank Vermeij van Ortec Finance over de mijlpaal van 50 corporaties en over de samenwerking met Wonen Limburg: “We zijn enorm trots dat er alweer 50 corporaties met AM werken. Ortec Finance wil corporaties in staat stellen om betere investeringsbeslissingen te nemen. Dat is exact waar AM nu ook Wonen Limburg toe in staat stelt. Met eenvoudig op te stellen prestatieanalyses wordt snel duidelijk welke ingrepen per complex noodzakelijk zijn om de maatschappelijke prestatie en/of het rendement te verbeteren. We kijken uit naar een goede samenwerking!”

wonen-limburg

V.l.n.r.: Frank Vermeij, Managing Director Real Estate Management, Ortec Finance en Stephan Theunissen, Directeur Bedrijfsvoering, Wonen Limburg.

Over Ortec Finance AM

De portefeuillestrategie uit SBI en de financiële kaders die volgen vanuit de begroting vormen het kader voor de assetmanagers. Eenmaal ingericht in AM kunnen woningcorporaties het gehele assetmanagement proces doorlopen: analyseren welke complexen goed en welke slecht presteren (zowel in het verleden als in de toekomst), alternatief complexbeleid doorrekenen (met gecertificeerde rekenregels) en de maatschappelijke en financiële prestaties van het alternatieve beleid vergelijken met die van het huidige beleid. Op deze manier kunnen corporaties optimale complexkeuzes maken die passen binnen de strategische keuzes van hun organisatie. Eenmaal vastgesteld kan het beleid met een druk op de knop worden geëxporteerd naar WALS als input voor de meerjarenbegroting. Heel efficiënt en zonder risico op verkeerde invoer.

Over Wonen Limburg

Wonen Limburg beheert ruim 26.000 woningen en 3.000 eenheden overig maatschappelijk vastgoed in Limburg en Zuidoost-Brabant. Wij zijn een organisatie waarbij iedereen zich thuis voelt en waar we met passie werken aan de samenleving waarvan we allemaal deel uitmaken. Wij zetten ons graag elke dag opnieuw in om te bouwen aan een thuis voor iedereen die daar wel wat hulp bij kan gebruiken. Dat doen we samen. Met onze huurders, onze partners en onze medewerkers.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm