Cover clientstory Woonveste - nl

Sinds 2008 maakt Woonveste dagelijks gebruik van Ortec Finance Treasury.

Het pakket ondersteunt Woonveste om eenvoudig en overzichtelijk haar liquiditeitspositie te bepalen. Dagelijks worden de dagafschriften ingelezen en betaalbatches uitgesplitst. Met behulp van Ortec Finance Treasury stelt Woonveste jaarlijks prognoses op ten behoeve van de begroting.

Download hier de volledige client story

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm