Ymere heeft SBI in 2016 aangeschaft, omdat ze een scheidingsplan op moesten stellen voor de scheiding tussen DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) en niet-DAEB.

Voor dit scheidingsplan wilden ze verschillende scenario’s en varianten berekenen. Inmiddels is het model onderdeel geworden van de Planning & Control Cyclus. Ymere zet SBI in tijdens de voorbereiding voor de meerjarenbegroting. Ymere rekent dan 5 á 10 scenario’s door. Vervolgens worden deze scenario’s besproken. De belangrijkste vragen die Ymere met behulp van SBI beantwoordt zijn: "Halen we onze doelstellingen op beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid?” en “Is het financieel haalbaar?

Download hier de volledige client story

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm