Pensioenfondsen over de hele wereld worden geconfronteerd met uitdagende omstandigheden: aanhoudende lage rentes, complexe verplichtingen, regeldruk, veranderende pensioenlandschap en communicatie met deelnemers. Ortec Finance biedt software en services voor het managen van deze uitdagingen.

Wij bieden onafhankelijke ondersteuning op het gebied van asset liability-management, strategisch risicomonitoring, economische scenario‘s, Performance Meting en attributie en Pensioenplanning. Wij richten ons niet alleen op Defined Benefit regeling, maar leveren ook ondersteuning voor bij het inrichten van uw Defined Contribution regelingen. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij transitievraagstukken in het kader van de Pensioendiscussie (afschaffen doorsneepremie, transitie naar ambitiecontract).

Door middel van een passende (beleggings)strategie zoeken Pensioenfondsen de juiste balans tussen de lange termijn doelstellingen en korte termijn restricties. Hierbij houden zij rekening met de belangen van verschillende groepen zoals de actieven, de niet actieven en de premiebetaler. Daarnaast hebben ze te maken met complexe regelgeving. Ortec Finance ondersteunt pensioenfondsen hierbij met consultancy en onze software oplossing voor Asset Liability Management GLASS.

Meer over GLASS Meer over ALM consultancy

Focus op uw strategische doelen

Het is belangrijk om regelmatig te monitoren of uw strategische doelen nog steeds realistisch en haalbaar zijn. Om u hierbij te ondersteunen is de Ortec Finance Navigator ontwikkeld. De Navigator is onze dynamische Strategische Risicomonitor die u snel en overzichtelijk inzicht geeft in financiële en niet financiële risico’s. Daarnaast biedt Ortec Finance diensten en software voor het meten en attribueren van de behaalde beleggingsrendementen (PEARL), hiermee wordt inzicht gegeven in welke beleggingsbeslissingen positief of negatief hebben bijgedragen aan het totale rendement.

Meer over Risk Navigator Meer over PEARL

Ortec Finance richt zich niet alleen op Defined Benefit regelingen, maar ook op het inrichten van en de transformatie naar Defined Contribution regelingen of combinaties van beide. Als Ortec Finance bieden wij ondersteuning bij het product design van uw DC regeling door middel van het leveren van consultancy of software Door middel van onze online tooling  verschaffen we deelnemers een goed inzicht in de financiële positie nu en later.

Meer over Retirement Planning

Contact

Martijn Vos
COO
+31 10 700 56 19
Chantal de Groot
Team Leader Client Servicing
+31 10 700 56 43
 

Verschillende uitdagingen, één oplossing

  • We moeten een passend beleggingsbeleid bepalen waarbij een evenwicht is gevonden tussen de belangen van verschillende belanghebbenden.

    Nadat wij een grondige intake met u hebben doorgenomen waarin wij kennis nemen van uw risicohouding en uw investment beliefs onderzoeken we door middel van een ALM studie welk beleggingsbeleid het beste past bij de door u vastgestelde korte en lange termijn risicomaatstaven en doelstellingen. Hierbij bekijken we de impact voor verschillende deelnemersgroepen. Ortec Finance kan een ALM studie voor u uitvoeren.

  • Wij willen door middel van software zelf ALM en risico analyses kunnen uitvoeren voor ons pensioenfonds.
    Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance volledige en consistente ALM simulatiesoftware (GLASS) voor modellering van de gehele balans van het pensioenfonds. Hierin modelleren we de  pensioenverplichtingen, de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille, het premie en indexatiebeleid, inclusief alle mogelijkheden die er binnen het wettelijke kader mogelijk zijn.
  • We willen onze strategische risico’s monitoren, welke onderhevig zijn aan veranderingen in de financiële positie of de marktomstandigheden.
    De Risk Navigator biedt institutionele beleggers een duidelijk kader, met een actueel overzicht van de financiële risico's vanuit het perspectief van een holistische balans. Hierbij inbegrepen is periodieke begeleiding over hoe en wanneer deze risico's te managen.

Enkele van onze klanten

Gerelateerde insights