In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, samen met stakeholders (waaronder de corporaties), uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hierin beschrijven zij het tijdspad waarop ze buurten en wijken, isoleren en aardgasvrij willen maken.

De Transitievisie Warmte is een belangrijk criterium voor de strategie

De Transitievisie Warmte heeft een grote impact op de energetische maatregelen die je als corporatie moet treffen voor een goede warmtevoorziening in de woning. Zo is de noodzaak om naar een hoog niveau te isoleren lager bij een warmtevoorziening op basis van groengas of een warmtenet met een hoge temperatuur, dan wanneer je voor verwarming enkel op elektrische installaties kunt teruggevallen. De kosten die je moet maken om een woning van het aardgas af te krijgen, kunnen daardoor sterk variëren. De warmtevisie is dus belangrijk criterium bij het bepalen van de (energetische)strategie voor een complex.

Routekaart naar CO2-neutraliteit van Aedes

Aedes heeft dit jaar een nieuwe versie van de Routekaart naar CO2-neutraliteit uitgebracht. Deze routekaart helpt je om de opgave in beeld te brengen qua kosten en CO2-besparing. De opgave voor de transitie naar een CO2-neutrale voorraad moet natuurlijk in het perspectief worden bekeken van andere uitdagingen waar de corporatie voor staat en de financiële restricties die gelden.

Hoe kom je tot een integraal en haalbaar plan?

Met Ortec Finance SAM helpen we je om de opgave uit de Routekaart in dit perspectief te plaatsen en te komen tot een integraal en haalbaar plan. We maken bijvoorbeeld prognoses van de ontwikkeling van de energieprestatie (ook op basis van de NTA8800), het aantal woningen dat voldoet aan de Standaard voor isolatie en/of het aantal woningen dat al van het gas af is. Dit doen we samen met prognoses van financiële kengetallen als een ICR, LTV. Zo kun jij op portefeuilleniveau toetsen of de strategie haalbaar is.

Ortec Finance SAM

Ook op complexniveau de juiste sturingsinformatie met Transitievisie Warmte uit de Startanalyse van PBL

Ook op complexniveau beschik je met Ortec Finance SAM over de juiste informatie om de beste strategie te kiezen. Zo berekenen we effect van energiemaatregelen op rendementen zoals het DR en de IRR en tonen we de Transitievisie Warmte voor de buurt. We stellen daarvoor kosteloos de Transitievisies Warmte uit de Startanalyse van het PBL beschikbaar, maar kunnen deze uiteraard ook vervangen door de definitieve Transitievisie als deze al bekend is.

Kennisopleiding ‘Naar een CO2-neutrale voorraad’

Op 2 november organiseren wij de kennisopleiding ‘Naar een CO2-neutrale voorraad’. Hier heb je Ortec Finance SAM overigens niet voor nodig. Meer informatie hierover en de uitnodiging volgen begin oktober. Of houd zelf de event page van onze website in de gaten.

Meer weten?

Wil je meer weten over Ortec Finance SAM of heb je interesse in een demonstratie? Neem daarvoor contact op met Pieter Postma via onderstaande contactgegevens.

 

Gerelateerde insights

X