Woningcorporaties staan voor een immense uitdaging: het realiseren van sociale doelen door doordachte investeringen. De grootschalige investeringsopgave, voornamelijk gedreven door de noodzakelijke verduurzaming en het oplossen van tekorten op de woningmarkt, vereist een nauwkeurige aanpak.

In dit artikel bespreken we de cruciale rol van een effectieve investeringsanalyse tool, zoals Ortec Finance SIM, en hoe deze bijdraagt aan weloverwogen besluitvorming op de afdeling projecten van woningcorporaties.

Kennis en ervaring

SIM vervangt het Investeringsmodel van SMART Real Estate en uiteindelijk ook Ortec Finance GO. De gezamenlijke kennis en ervaring vanuit meer dan 60 corporaties die deze applicaties gebruikten, komen samen in deze geavanceerde nieuwe tool.

Projectvarianten en toetsing

Met SIM creëer je gemakkelijk verschillende projectvarianten voor een specifiek project. Denk hierbij aan variaties in investeringen in bestaand bezit, verkoop, sloop, nieuwbouw, of aankoop. SIM analyseert deze varianten grondig op zowel financiële als maatschappelijke bijdrage. De resultaten worden niet alleen overzichtelijk in de applicatie weergegeven, maar kunnen ook als rapportage worden gedownload, wat van grote meerwaarde is voor de besluitvorming.

Validatie en benchmarking

Een unieke eigenschap van SIM is de mogelijkheid om aanvullend de investeringsberekeningen te laten valideren door SMART Real Estate. Dit zorgt voor advies over realistische uitgangspunten en biedt de kans om te benchmarken tegen andere corporaties. De validatie door SMART Real Estate, samen met de benchmarking, versterkt de betrouwbaarheid van investeringsanalyses.

Perfecte integratie

SIM integreert met andere Ortec Finance applicaties zoals SAM voor vastgoedsturing, WALS voor financiële sturing, en TMS voor vastgoedwaardering. Deze integratie waarborgt een soepele data-uitwisseling en zorgt voor aansluiting van resultaten, wat resulteert in tijdsbesparing en verbeterde kwaliteit.

De voordelen in een overzicht

  • Financiële Prestaties: Inzicht in cruciale financiële parameters zoals IRR, direct rendement en de impact op markt- en beleidswaarde.
  • Maatschappelijke bijdrage: inzicht in de maatschappelijke bijdrage van investeringsprojecten.
  • Overzichtelijke Presentatie: Heldere weergave van resultaten met de mogelijkheid tot het creëren van rapportages voor effectieve besluitvorming.
  • Gecertificeerde Waarderingsrekenregels: Resultaten gebaseerd op gevalideerde waarderingsrekenregels.
  • Perfecte Integratie: Efficiënte samenwerking met andere Ortec Finance applicaties voor naadloze datatransmissie.
  • Validatie en Benchmarking: Mogelijkheid tot validatie door SMART Real Estate en deelname aan hun benchmark versterken de analytische kracht.

Kern van succes

Een doordachte investeringsbeslissing vormt de kern van het succes van woningcorporaties in het realiseren van haar doelen. Ortec Finance SIM biedt het benodigde inzicht voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Vragen of nieuwsgierig geworden?

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen over SIM of je wil je eens zien hoe SIM eruit ziet en werkt? Neem dan contact op met Pieter Postma via onderstaande contactgegevens.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm