Het AM scrumteam van Ortec Finance is druk bezig met het op opstarten van een feedback gedreven aanpak voor het doorontwikkelen van de assetmanagement oplossing AM. Hierbij worden de wensen en behoeften van de klant als uitgangspunt genomen.

Vastgoedsturingsproces

AM is binnen het vastgoedsturingsproces een ondersteunend middel wat het proces gemakkelijker maakt. Het vastgoedsturingsproces is continu in beweging. Hierdoor moeten er regelmatig aanpassingen gedaan worden aan AM. Hierbij is het van groot belang om te kijken naar de wensen van de klant. Wat hebben zij precies nodig om het vastgoedsturingsproces goed uit te kunnen voeren? Om dit te achterhalen gaan wij met onze klanten in gesprek om samen met hen te bepalen hoe we AM zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op het vastgoedsturingsproces.

Minimal Viable Product

De beste manier om te bepalen of AM goed aansluit bij de wensen van klanten is door dit in de praktijk te toetsen bij klanten. Wanneer er door het AM scrumteam een nieuwe feature wordt gemaakt, is het nog niet duidelijk of deze voldoende aansluit bij de behoeften van de klant. Hoe langer er aan een feature wordt gewerkt zonder dit te toetsen, hoe groter de kans is dat bepaalde aspecten niet volledig aansluiten op de behoeften van de klant. Om dit probleem op te lossen wordt er steeds meer gewerkt met het Minimal Viable Product. Het Minimal Viable Product is de eerste marktwaardige versie van een feature. Deze versie wordt opgeleverd bij de klant met als doel om feedback te verzamelen voor de doorontwikkeling. Het is de bedoeling dat klanten feedback geven terwijl er nog aan de feature gewerkt wordt. Op deze manier hebben klanten invloed op de verdere ontwikkeling van de feature, waardoor deze beter aansluit bij hun manier van werken.

Feedback-loop

Het totale proces van software ontwikkeling ziet er als volgt uit:

am-stappenplan 

Duurzaam ontwikkelen

Het doel van deze werkwijze is om AM duurzaam te ontwikkelen, zodat het continu aansluit bij klantwensen. Ook wanneer de wensen in de loop van de tijd veranderen. Het AM scrumteam wil dit realiseren door feedback te verzamelen over het product en de nieuwe functionaliteiten die continu worden toegevoegd.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm