De performance analyse is een hulpmiddel voor de assetmanager bij het bepalen van het juiste complexbeleid. Zoals de naam al aangeeft, worden met behulp van een performance analyse de prestaties van complexen gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren.

 

Over de wijze waarop de performance analyse kan worden uitgevoerd, hebben Ortec Finance en Vabi een handreiking geschreven. Om te onderzoeken welke indicatoren in de praktijk waardevol zijn voor de performance analyse, hebben wij een aantal corporaties en commerciële beleggers gevraagd naar de wijze waarop zij de performance analyse uitvoeren. De resultaten zijn verwerkt in de handreiking.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor de performance analyse is de keuze van de perspectieven voor het beoordelen van de prestaties van complexen. In de handreiking kiezen wij twee perspectieven: het maatschappelijke perspectief en het beleggersperspectief. Door beide perspectieven uit te werken en op te nemen in de performance analyse wordt transparant gemaakt welke maatschappelijke prestaties worden geleverd per complex en wat de daarvoor benodigde maatschappelijke bijdrage is.

Handreiking downloaden

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm