De performance analyse is een hulpmiddel voor de assetmanager bij het bepalen van het juiste complexbeleid of de juiste complexstrategieën. Zoals de naam al aangeeft, worden met behulp van een performance analyse de prestaties van complexen gemeten. Dit gebeurt aan de hand van prestatie-indicatoren die voor de corporatie van belang zijn. Welke prestatie-indicatoren dit zijn, kan per corporatie verschillen omdat de situatie waarin corporaties zich bevinden verschillend is.

Een aantal indicatoren is echter voor alle corporaties relevant. Op deze indicatoren en de wijze waarop de performance analyse kan worden uitgevoerd, wordt in deze handreiking ingegaan. Om te onderzoeken welke indicatoren in de praktijk waardevol zijn, hebben wij een aantal corporaties en commerciële beleggers gevraagd naar de wijze waarop zij de performance analyse uitvoeren. De resultaten hebben wij verwerkt in voorliggende handreiking. Wij willen de deelnemers aan de interviews bedanken voor hun medewerking.

Download je exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm