Het bepalen van de WOZ-waarden is jaarlijks een ingewikkelde en tijdrovende klus. Schaalvergroting door samenwerking zorgt ervoor dat het aantal te taxeren objecten per organisatie steeds groter wordt. Goed werkende software met een robuust, zelflerend waarderingsmodel verlicht de jaarlijkse werkzaamheden. Vandaar dat vooral grotere gemeenten al jarenlang modelmatig waarderen. De efficiencyvoordelen kunnen echter ook door kleinere gemeenten gebruikt worden om de uitvoeringskosten te verlagen.

Met OrtaX, de waarderingsapplicatie ten behoeve van de uitvoering van de Wet WOZ, is Ortec Finance marktleider met een aandeel van circa 25%. Op basis van de WOZ-benchmark 2016 is gebleken dat klanten van Ortec Finance de taxatiewerkzaamheden ten behoeve van de WOZ 15% tot 20% goedkoper uitvoeren dan het landelijk gemiddelde, terwijl het percentage bezwaren erg laag is.

Grip op proces

Er worden momenteel ruim 2¼ miljoen objecten met OrtaX gewaardeerd. In OrtaX is een statistisch waarderingsmodel opgenomen ten behoeve van de waardering van woningen. Dat heeft als voordeel: volledige grip op het werkproces waardoor gemeenten jaarlijks tijd kunnen besparen op controles door deze niet achteraf uit te voeren, maar als integraal onderdeel van andere processen. En er zijn meer voordelen. Vanaf eind juni benaderen we gemeentelijke organisaties die nog niet met OrtaX werken om uit te leggen hoe modelmatig waarderen leidt tot kostenverlaging.

Consistent model

Het woningmodel van OrtaX hoeft slechts eenmalig te worden ingericht en kan dan worden gebruikt voor meerdere waardepeildata. Hierdoor kent OrtaX geen vreemde waardesprongen tussen verschillende waardepeildata. Doordat het woningmodel berekend wordt over het gehele verzorgingsgebied, zijn de onderlinge waardeverhoudingen tussen objecten altijd consistent! Dit geldt overigens niet alleen voor de woningenmodellen maar ook voor de modellen voor de courante niet-woningen. Er is geen ander systeem dat de consistentie tussen tijdvakken zo goed bewaakt en tegelijkertijd ook rekening houdt met gewijzigde objectkenmerken. Gerichte controles Door de consistentie van de woningmodellen stelt OrtaX gemeenten in staat gerichte controles uit te voeren en aanpassingen vast te leggen. Hierdoor neemt het aantal te controleren objecten jaarlijks fors af. Diverse klanten maken hier optimaal gebruik van en controleren naast de gebruikelijke controles nog maar 1 à 2% van de woningen.

"We hebben de benchmark resultaten doorgerekend die de Waarderingskamer geeft. We hebben gekeken naar de totale kosten die te maken hebben met het taxatieproces. Hieruit blijkt dat OrtaX gemiddeld ruim goedkoper is in de jaarlijkse kosten dan vergelijkbare systemen, terwijl het percentage bezwaarschriften erg laag blijft".

Gerelateerde insights

X