Het voorzien in betaalbare huurwoningen is een belangrijke kerntaak van woningcorporaties. De energiecrisis heeft laten zien dat betaalbaarheid gaat over woonlasten als optelsom van huur- en energielasten en dat op beide vlakken moet worden ingezet.

Tegen deze achtergrond hebben veel corporaties het actualiseren van het huurbeleid op de agenda gezet. Huurbeleid gaat over welke huur(aanpassing) een corporatie vraagt bij de reguliere huurverhoging, maar ook bij een nieuwe verhuring, verbetering en nieuwbouw. Maar wat speelt er allemaal op het gebied van huurbeleid en welke beleidskeuzes zijn er te maken? Om een antwoord te geven op deze vragen hebben wij een enquête opgesteld. De uitkomsten van deze enquête zijn anoniem verwerkt en delen wij graag middels dit rapport.

De resultaten zijn te gebruiken als inspiratie voor je eigen huurbeleid.


Hoofdthema’s die terugkomen in het rapport zijn:

  • Inkomensafhankelijke huurverhoging
  • Huurharmonisatie, aftopping en streefhuren
  • Huurbeleid bij investeringen
  • Kaders bij het huurbeleid
  • Huurbeleid in de organisatie
  • Conclusie

Basis inzichten respondenten

De uitkomsten van deze enquête zijn gebaseerd op de antwoorden van 36 respondenten. De respondenten zijn corporatiemedewerkers die verschillende functies bekleden, van beleidsmedewerker tot financieel controller. De respondenten zijn werkzaam bij woningcorporaties met een variërend aantal eenheden, van 1200 tot 30.000 eenheden. De meeste corporaties zijn werkzaam in het stedelijk gebied.


Werkgebied respondenten


Download hier het rapport Huurbeleid in de praktijk.


Vragen

Heb je naar aanleiding van dit onderzoek vragen, neem dan contact op met je Ortec Finance contactpersoon of met Thomas of Annique via onderstaande contactgegevens.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm