De uitkomsten van de IBW voor 2019 zijn gepubliceerd

De Woningwet verplicht de minister een indicatie te geven van de financiële middelen die corporaties het eerstvolgende jaar beschikbaar hebben om in te zetten voor de volkshuisvesting. De minister doet dit met de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW). In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Woningmarkt, heeft Ortec Finance een methode ontwikkeld om deze indicatie te berekenen. Ook dit jaar heeft Ortec Finance de berekeningen gemaakt voor de minister.

Deze week heeft de minister de uitkomsten van de IBW voor 2019 gepubliceerd. De IBW is dit jaar later gepubliceerd om zo gebruik te kunnen maken van de beleidswaarde uit de dVi. Dit was eerder door de minister aangekondigd. De invoering van de beleidswaarde in het gezamenlijk beoordelingskader van Aw en WSW, leidt er dit jaar toe dat het IBW cijfer voor nieuwbouw dit jaar ruim € 12 mrd. hoger ligt dan vorig jaar.

De uitkomsten van de berekeningen, een toelichting van de verschillen tussen de IBW 2018 en de IBW 2019 en een beschrijving van de berekeningen kunt u vinden in het rapport. U kunt dat hier downloaden.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm