De meerjarenbegroting is een belangrijk onderdeel van de P&C-cyclus van corporaties. Het is het beslismoment waarop de transitieopgave integraal wordt afgezet tegen de financiële kansen, risico’s en mogelijkheden binnen de geldende regelgeving. Met WALS kunnen corporaties deze analyse eenvoudig uitvoeren. Voor het vertrouwen in de uitkomsten is het daarbij wel van belang dat de kwaliteit van de inrichting en het gebruik aan bepaalde voorwaarden voldoet. Om corporaties hierbij te ondersteunen is deze begrotingsronde de Best Practice opgesteld en is de Plausibiliteitstoets ontwikkeld. In de afgelopen periode hebben wij hiermee ruim een derde van de corporaties die WALS inzetten voor de meerjarenbegroting geholpen met vergroten van het vertrouwen in de uitkomsten. 

Best Practice

In de afgelopen begrotingsperiode is bij meerdere corporaties de Best Practice uitgerold, waarin een voorbeeldinrichting staat beschreven voor de ‘gemiddelde’ corporatie. Hierbij wordt rekening gehouden met relevante regelgeving, richtlijnen en advies m.b.t. transparantie en gebruikersgemak.

“Het was een hele intensieve, maar zeer waardevolle dag. We hebben weer een hoop aandachtspunten waarmee we verder kunnen om WALS te optimaliseren.” - Woonstede

Deze Best Practice dient als instrument om de discussie over de inrichting en het gebruik van WALS vorm te geven. Afwijkingen ten opzichte van de standaard worden gedocumenteerd in een overzichtelijk document.

Plausibiliteitstoets

De plausibiliteitstoets van Ortec Finance bestaat uit de onderdelen die zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

Verder worden klanten geholpen met een externe validatie door de uitkomsten van WALS integraal te toetsen op plausibiliteit. Hiermee worden mogelijke inrichtingsfouten in kaart gebracht en wordt het vertrouwen verhoogd.

“Het is altijd goed als er met een frisse blik naar de uitkomsten wordt gekeken.  De resultaten worden goed gedocumenteerd en waar signalen afgaan zorgen wij voor een duidelijke toelichting.”  - Rentree

“Doordat het kwaliteitstraject dit jaar uit twee delen bestaat is het makkelijker om adviezen direct op te pakken en de basis vorm te geven. Signalen uit de plausibiliteitstoets met grote impact kunnen daardoor ook direct worden opgepakt. De overige punten worden gedocumenteerd en met het oog op volgend jaar meegenomen.”  - Centrada

Gerelateerde insights

X