Uiterlijk 15 december 2019 dienen alle corporaties de dPi weer aan te leveren via het portaal van SBR-wonen. De dPi 2019 is het tweede jaar waarbij er direct vanuit WALS een export van de dPi-gegevens gemaakt wordt dat vervolgens in het SBR portaal ingelezen kan worden. Dit jaar hebben we het proces omtrent de dPi voor de corporaties nog makkelijker gemaakt door alle validaties uit het SBR portaal toe te voegen in WALS en de nieuwe functionaliteit om afrondingsverschillen automatisch weg te werken in WALS. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen in de dPi 2019, de ervaringen van de testsessie in oktober met een aantal corporaties en SBR-wonen, en de ervaringen tijdens onze dPi trainingsdagen.

Belangrijkste wijzigingen dPi 2019

In de dPi-uitvraag zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de rapportages. De gedetailleerde uitvraag vindt u op de website van SBR-wonen. De tendens is daarbij zichtbaar dat de dPi-uitvraag meer en meer in lijn komt te liggen met de dVi-uitvraag. Zo is het handboek/waarderingstype ook bij de dPi leidend geworden voor het opstellen van overzichten m.b.t. de ontwikkeling van het bezit, de energieklasses e.d.. Verder zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Er wordt geen informatie meer uitgevraagd op gemeenteniveau (ontwikkeling bezit en energieklasses).
  • In de verschillende financiële overzichten heeft verdikking van het aantal regels plaatsgevonden (o.a. geen uitsplitsing meer van de rentelasten extern vs. intern).
  • De Winst- en verliesrekening wordt alleen nog voor TI enkelvoudig of Geconsolideerd opgevraagd.
  • Er worden enkele aanvullende gegevens gevraagd rondom de marktwaarde en beleidswaarde die per ultimo forecastjaar berekend moeten worden.
  • Er worden aparte toelichtingen gevraagd op de huurontvangsten en het verloop van de interne lening(en).

Testsessie 8 oktober met SBR-wonen en corporaties

Op dinsdag 8 oktober heeft een testsessie plaatsgevonden met Ortec Finance, SBR-wonen en vier corporaties die gebruik maken van WALS/FMP. De werking tussen WALS en het SBR portaal is getest met de gegevens van deze corporaties die alle vier verschillende regimes hadden. Dit waren de ervaringen van de corporaties:

Tim Bakker van Woningstichting Rochdale:

"De testdag was voor mijn gevoel een succes. Het portaal werkte goed en gaf geen fouten. Ook binnen WALS liep het soepel. De mogelijkheid tot automatisch afronden is een fijne verbetering die de nodige frustraties kan besparen en de XBRL-output deed wat we verwachten."

Stefan van der Veer van Rijnhart Wonen:

"Rijnhart Wonen nam als verlicht regime corporatie deel aan de dPi testdag van 8 oktober. Dit was voor ons de eerste keer. We wisten daarom vooraf niet goed wat te verwachten. Het bleek dat de mensen van SBR-wonen de testdag prima hadden voorbereid en dat er al veel werk was verzet door hen en Ortec Finance. Het testen zelf verliep mede daardoor soepel en succesvol. Het was mooi om te zien dat de doelstelling van ‘system to system’ aanleveren van gegevens steeds dichterbij komt. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de komende dPi-periode voor de corporatiesector een flinke stap vooruit is ten opzichte van vorig jaar."

Twan Derks en Bernadette van den Bergh van Woonstichting 'thuis:

"Op dinsdag 8 oktober was de testdag van SBR-wonen in Den Haag. Wij, woonstichting ’thuis, hadden ons wederom aangemeld voor de testdag om samen met Ortec Finance te kijken of het portaal van SBR-wonen geschikt is om alle informatie op een juiste manier (via XBRL) te verwerken. In het voortraject hebben we onze dataset opgestuurd naar Ortec Finance en die heeft de geconstateerde foutmeldingen terug gecommuniceerd naar ’thuis waarop de dataset zou vastlopen. Wij hebben hierdoor deze foutmeldingen vooraf kunnen herstellen en zodoende konden wij op 8 oktober met een kwalitatief goede dataset aan de testdag beginnen.

Mooi was om te constateren dat de gegevensuitvraag flink verminderd is en de benodigde handleidingen van SBR-wonen erg duidelijk zijn. De dataset van ’thuis werd eerst SBR proof gemaakt en kon daarna meteen (in 1 keer) ingelezen worden in het portaal. Dit betekende dat Ortec Finance de ombouw naar XBRL goed heeft geprogrammeerd, want alle benodigde informatie kwam aan in het portaal van SBR-wonen. Na het wegwerken van enkele afrondingsverschillen (en een testbevinding wat Ortec Finance nog gaat oplossen) kon de dataset verstuurd worden naar Aw en WSW.

Onze mening is dat er goed en veel werk is verricht door SBR-wonen en Ortec Finance, waardoor het voor de corporaties straks redelijk eenvoudig is om de dPi in te dienen. In ieder geval zal de werkbelasting een stuk minder zijn dan andere jaren en het portaal is ook gebruiksvriendelijker geworden.

Wat vorig jaar nog redelijk veel inspanning vroeg was het consistent oplossen van afrondingsverschillen. Zowel Ortec Finance (extra functie: kleine afrondingsverschillen elimineren) als SBR-wonen (extra hulpsheet) hebben hieraan gewerkt waardoor de XBRL zonder afrondingsverschillen in het portaal kan worden ingelezen. Nog een grote verbetering t.o.v. vorig jaar was dat Ortec Finance een eigen testaccount had bij SBR-wonen zodat de XBRL die werd geproduceerd al voorafgaand aan de testdag in orde was. Al met al een succesvolle testdag."

Datakwaliteit

Op 15 oktober 2019 heeft Aw en WSW een brief gepubliceerd over de datakwaliteit van dPi 2018 en dVi 2018. Aw en WSW hebben geconstateerd dat de datakwaliteit beter kan. Sommige onderdelen werden bijvoorbeeld onvolledig gevuld of er was inconsistentie tussen verschillende rapporten. In de dPi 2019 zullen er strengere validaties plaatsvinden in het SBR portaal. Het is daarom belangrijk om kennis te nemen van deze brief waarin de bevindingen van Aw en WSW zijn genoemd. Ortec Finance ondersteunt hierin doordat een groot deel van de validaties zijn toegevoegd aan de dPi-versie van WALS.

dPi trainingsdagen

Vanaf eind oktober zijn op verschillende locaties in het land wederom de dPi trainingsdagen georganiseerd. In totaal hebben 250 deelnemers van 150 corporaties zich ingeschreven voor onze dPi trainingsdagen. Op de trainingsdag, bedoeld voor WALS/FMP-gebruikers, zijn de wijzigingen in de gegevensuitvraag van de dPi 2019 behandeld. Daarnaast zijn we ingegaan op de verwerking in WALS en de export richting het SBR portaal. Na deze plenaire presentatie was er gelegenheid om direct aan de slag te gaan met het verwerken en opvragen van de rapportages en het klaarzetten van de dPi-export. Na de lunch heeft SBR-wonen een presentatie gegeven over de aanpassingen, de datakwaliteit en de aandachtspunten in het SBR portaal. SBR-wonen was de gehele dag aanwezig om vragen te beantwoorden, een demo te geven van het portaal en gezamenlijk met de corporaties een XBRL-import uit te voeren in het portaal.

 

Uit de eerste reacties is gebleken dat de corporaties erg tevreden zijn met de nieuwe dPi-versie van WALS, met name de functionaliteit waarbij alle validaties uit het SBR portaal nu ook in WALS zijn toegevoegd. Validaties worden direct in WALS getoond op een duidelijke wijze. Naast deze validaties is er in WALS de optie toegevoegd om afrondingsverschillen automatisch te laten corrigeren. Vorig jaar waren corporaties veel tijd kwijt om de afrondingsverschillen van enkele euro’s op te lossen. Dit jaar is dit door middel van een druk op een knop in WALS opgelost. Bovendien zijn alle dPi-rapportages opgenomen in WALS, ook bijvoorbeeld hoofdstuk 1 met de algemene gegevens en alle nieuwe dPi-rapportages. Dit heeft als groot voordeel dat alle gegevens in WALS ingevuld en gecontroleerd kunnen worden alvorens de stap naar het SBR portaal wordt gemaakt. Als er sprake is van validaties vanuit WALS dan dient dit eerst opgelost te worden voordat een XBRL-export mogelijk is. Als er eenmaal een export gemaakt is, dan kan dit ingelezen worden in het SBR portaal. Na de import zullen er geen validaties meer in het portaal worden afgegeven. Het enige wat nog uitgevoerd dient te worden in het portaal is een korte controle, het toevoegen van bijlages en dan is het gereed om verzonden te worden. Het proces omtrent de dPi is dit jaar nog makkelijker en gebruiksvriendelijker geworden.

 

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm