Sinds begin december 2018 is Ortec Finance klaar met de ontwikkeling van het XML-berichtenverkeer. Een mijlpaal waar we erg trots op zijn! Bij de gemeente Amsterdam ontvangt OrtaX al XML-berichten van Neuron van Vicrea. Deze ontvanger hebben we uitgebreid met een zender. Hierdoor is tweeweg berichtenverkeer mogelijk. Met GouwBelastingen van GouwIT hebben we succesvol berichten uitgewisseld, met Centric zijn we een testtraject gestart.

Het XML-berichtenverkeer wordt de nieuwe standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen het WOZ-domein. De specificaties zijn vastgelegd in het Sectormodel WOZ. Door de landelijke generieke opbouw wordt gegevensuitwisseling gestandaardiseerd. Wij kunnen dezelfde koppeling gebruiken bij elke andere softwareleverancier. Hierdoor wordt het voor gemeenten veel makkelijker specialistische software te integreren in de werkprocessen. Belangrijker nog; we kunnen nu ook een SaaS* oplossing aanbieden inclusief een real-time synchronisatie mogelijkheid!

Ingewikkeld?

Het XML-berichtenverkeer is technisch erg complex. Partijen moeten feilloos van elkaar kunnen begrijpen welke gegevens er uitgewisseld worden, maar ook wat voor type gegevens dit zijn. Betreft het een nieuw gegeven of een wijziging van een bestaand record? Voor gebruikers van OrtaX verandert er eigenlijk niks. Alle wijzigingen vinden achter de schermen plaats. Dezelfde synchronisatieknop haalt actuele gegevens op en verstuurt taxatiegegevens. In een nachtelijke cyclus worden gegevens massaal verstuurd en verwerkt. Het verwerken van gewijzigde gegevens in taxaties via het taxatiemanagement blijft hierdoor gewoon hetzelfde werken.

Managen van de gegevensstroom

Bij elke koppeling geldt dat er gegevens kunnen uitvallen. Het XML-berichtenverkeer is hierop geen uitzondering. Met uitgebreide rapportage mogelijkheden brengen we eventuele uitval in beeld zodat deze opgelost kan worden. Hiervoor ontwikkelen we ook cursussen zodat onze klanten optimaal begeleid worden bij het managen van de gegevensstromen. Onze helpdesk medewerkers bieden hierbij de vertrouwde ondersteuning. De uitdaging van het managen van het XML-berichtenverkeer zijn echter de gegevens die niet verzonden worden. Deze komen niet op uitvallijsten terecht en zullen op een andere manier achterhaald moeten worden. Hiervoor hebben wij onder meer een uitgebreide bestandsvergelijking ontwikkeld.

Pilot

Met onze klanten die met GouwBelastingen werken hebben we afgesproken dat we het berichtenverkeer gaan uitleveren voor een pilot. In de testfase wisselden we berichten uit met GouwIT vanuit ons kantoor. Het is de bedoeling om de huidige KGO-koppeling met GouwBelastingen te vervangen door het XML-berichtenverkeer waarbij in eerste instantie dezelfde functionaliteit geboden wordt. In de pilot installeren we het berichtenverkeer bij een klant en begeleiden we de testfase.

Meer informatie?

Wenst u nadere informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Maarten-Jan Evers.

 

*SaaS: Software as a Service. De software wordt als online dienst aangeboden. Ortec Finance zorgt voor installatie, onderhoud en beheer. De gemeente logt in via internet.


Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm